Sociale zaken

nieuws over Sociale bescherming

STEUN AAN VRIJWILLIGERSWERK!

Vandaag sprak ik voor Wascabi, de federatie van het sociaal cultureel werk en amateurkunsten, om het op te nemen voor het verenigingsleven en de vrijwilligers.

Meer aandacht voor bestrijding sociale fraude in sectoren bouw, vlees en transport

Ministers Vandenbroucke, Dermagne, Clarinval en Gilkinet zijn in overleg gegaan met de sociale partners van fraudegevoelige sectoren. Ik heb van deze partners jammer genoeg vernomen dat ze onvoldoende tijd hebben gekregen om zich te buigen over dit belangrijk dossier. Bovendien hebben ze het idee dat er helemaal geen rekening wordt gehouden met hun adviezen. In de Commissie Sociale Zaken stelde ik daarom een vraag hierover aan minister Vandenbroucke.

Overheid pakt lager tarief voor gas en elektriciteit af van 400.000 gezinnen, dit kan niet!

Vanaf zaterdag 1 juli verliezen ongeveer 400.000  gezinnen hun recht op het uitgebreid sociaal tarief voor stroom en gas. Zij zullen voortaan het duurdere commerciële tarief moeten betalen. Dit kan leiden tot financiële problemen voor mensen met een laag inkomen. Samen met Leen Dierick pleit ik al maanden voor een hervorming. Ons voorstel ligt gewoon klaar.

Je bent jonger dan 50 jaar en je verliest je partner? Dan moet je automatisch een tijdelijke uitkering krijgen

Helaas verliezen heel wat mensen hun partner, ook soms mensen jonger dan 50. Naast een emotioneel verlies, betekent dit ook vaak een financieel verlies. Deze personen hebben recht op een overgangsuitkering, maar vaak weten ze dit niet. Het gaat toch om een aanzienlijk bedrag van gemiddeld 1.553 euro/ maand. Ik wil ervoor zorgen dat ze dit voortaan automatisch krijgen.

We moeten opnieuw weer écht naar het stadsloket kunnen gaan

Samen met de collega’s van de cd&v Orry, Linda, Wilfried en Wim heb ik opnieuw actie gevoerd tegen het verminderen van de dienstverlening aan de Antwerpse stadloketten. Wij vinden dat de stad te veel inzet op het digitale. Wij willen dat mensen opnieuw meer naar het loket zelf kunnen gaan met hun vragen en problemen.

600.000 langdurig zieken tegen 2035, dit wil ik voorkomen en oplossen

600.000 langdurig zieken tegen 2035, dat is de hallucinante prognose van het Federaal Planbureau. Dat zijn er 100.000 méér dan vandaag. Als je langdurig ziek bent, verdien je een pak minder dan wanneer je werkt. Bovendien kost het je gemiddeld 1.500 euro aan geneeskundige verzorging.

Stad Antwerpen gaat eindelijk de dak- en thuislozen tellen

Al 2,5 jaar stel ik vragen in de gemeenteraad om voor de stad Antwerpen het aantal dak-en thuislozen in kaart te brengen. Op 20 oktober 2023 zal eindelijk de eerste telling in de stad plaatsvinden. 

Racistische WhatsApp-berichten onder agenten, pesten of racisme?

Recent deelden Antwerpse politieagenten racistische berichten over collega’s onder elkaar in hun besloten WhatsApp-groep.  Hier is onderzoek naar gedaan en de agenten werden veroordeeld voor ‘pesten op het werk’. Tijdens de Commissie Sociale Zaken uitte ik mijn bezorgdheid bij minister Pierre-Yves Dermagne hierover.

Tevreden dat Europese gehandicaptenkaart voortaan automatisch wordt toegekend

De Europese gehandicaptenkaart (EDC) zal vanaf januari 2024 automatisch toegekend worden, en dit na een beslissing van de Interministeriële Conferentie Handicap. Ik stelde deze vraag eerder al in een resolutie, die vorige zomer unaniem in de Kamer werd goedgekeurd.