Nahima Lanjri

Maandelijks nemen slechts 300 mensen mantelzorgverlof op. Samen met Vlaams parlementslid Katrien Schryvers  roep ik op tot meer…

Lees meer

Wernemers die ouderschapsverlof aanvragen moeten dit niet één maar twee keer doen. Eerst met een schriftelijke aanvraag bij de…

Lees meer

De Europese gehandicaptenkaart (EDC) zal vanaf januari 2024 automatisch toegekend worden, en dit na een beslissing van de…

Lees meer

Het kan niet dat ambtenaren die langdurig ziek zijn, zomaar op pensioen gezet worden, en geen kans krijgen om na hun ziekte…

Lees meer

Verkrachting en aanranding van vrouwen blijft een zeer groot probleem in onze samenleving. In Zorgcentra na Seksueel geweld…

Lees meer

Mensen met een handicap hebben recht op een inkomensvervangende en integratietegemoetkoming. Indien ze voldoen aan de…

Lees meer

Vlaams minister Bart Somers trekt samen met minister Jo Brouns 20 miljoen euro (voor 2023 en 2024) uit om meer leefloners aan…

Lees meer

België heeft moeite om 80% van de mogelijk actieve bevolking ook aan het werk te krijgen. Dat is een streefdoel. Het halen van…

Lees meer

Het sociaal energietarief moet voortaan gelden voor iedereen met een laag inkomen, niet alleen voor mensen met een leefloon of…

Lees meer