Nahima Lanjri

De Europese gehandicaptenkaart (EDC) zal vanaf januari 2024 automatisch toegekend worden, en dit na een beslissing van de…

Lees meer

Het verplichte ziektepensioen voor vastbenoemde ambtenaren moet dichter aanleunen bij het ziektepensioen voor werknemers en…

Lees meer

In Zorgcentra na Seksueel geweld (ZSG) kunnen slachtoffers van verkrachting of aanranding terecht voor verzorging,…

Lees meer

Mensen met een handicap hebben recht op een inkomensvervangende en integratietegemoetkoming. Indien ze voldoen aan de…

Lees meer

België heeft moeite met het bereiken van het streefdoel van 80% werkzaamheidsgraad, wat cruciaal is voor de toekomst van sociale…

Lees meer

Het sociaal energietarief moet voortaan gelden voor iedereen met een laag inkomen, niet alleen voor mensen met een leefloon of…

Lees meer

Personen met een overlevingspensioen en jonger dan 65 jaar mogen momenteel niet veel bijverdienen, want dan vermindert…

Lees meer

Onlangs had ik de eer om een infoavond te mogen voorzitten waarbij ik in gesprek ging met enkele Oekraïense vluchtelingen in…

Lees meer

Afgelopen weekend waren we bij elkaar in Flanders Expo te Gent voor ons ideologisch congres 'Respect'. Op dit congres hebben we…

Lees meer