Nieuws

Er is een pensioenakkoord bereikt. Een stap naar een pensioensysteem waarin mensen die werken worden beloond en de groeiende…

Lees meer

  Al wie de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt, moet uiteraard op pensioen kunnen gaan. Dat recht heb je en daar wil ik…

Lees meer

Het kan niet dat ambtenaren die langdurig ziek zijn, zomaar op pensioen gezet worden, en geen kans krijgen om na hun ziekte…

Lees meer

Personen met een overlevingspensioen en jonger dan 65 jaar mogen momenteel niet veel bijverdienen, want dan vermindert…

Lees meer

Onthaalouders die met pensioen gaan, krijgen sinds 1 januari 2023 een hoger pensioen. Dit werd mogelijk gemaakt door een…

Lees meer

Uit cijfers van de eerste betrouwbare monitoringtool voor pensioenen in België blijkt dat tussen mannen en vrouwen een diepe…

Lees meer

Het SWT-systeem moet gebruikt worden waarvoor het bedoeld is: als een vangnet voor oudere werknemers die onvrijwillig hun job…

Lees meer

In de maand februari heb ik in het parlement twee tussenkomsten gehouden over de pensioenhervorming in België en de rol van de…

Lees meer

De federale pensioendienst heeft zijn diensten teruggebracht als gevolg van de vergrijzing van zijn eigen personeelsbestand en…

Lees meer

Een verouderd Koninklijk Besluit uit de jaren ’60 is dringend aan een update toe, omdat het momenteel voor een ongelijkheid…

Lees meer

Weduwen en weduwenaars die een overlevingspensioen ontvangen, mogen niet ontmoedigd worden om te blijven werken. Ze moeten…

Lees meer

Maria, een 66-jarige dame uit Antwerpen zorgt al bijna 47 jaar voor een aantal kindjes uit de buurt. Dankzij haar inzet, kunnen…

Lees meer