Nieuws

In juli sloot de federale regering een pensioenakkoord over drie maatregelen. Dit is een mooie eerste stap maar er zijn nog heel…

Lees meer

Onthaalouders verdienen een pensioen voor elk jaar dat ze gewerkt hebben. Wie voor 2003 werkte, heeft voor deze jaren geen…

Lees meer

We wachten al een hele poos op de voorstellen over de pensioenhervorming die de minister van Pensioenen zou voorstellen. Hoog…

Lees meer

Lokale besturen kampen met steeds grotere financiële problemen door de spectaculaire stijging van de pensioenuitgaven. Lokale…

Lees meer

Gepensioneerden die een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangen, moeten niet langer schrik hebben om hun huis te verlaten…

Lees meer

Een verstrenging van de voorwaarden voor het minimumpensioen zou in de toekomst dubbel zoveel vrouwen als mannen treffen. Dat…

Lees meer

In januari stelde CD&V haar pensioenplan voor. We gingen de boer op in Leuven, gingen er in gesprek met mensen en lanceerden een…

Lees meer

Zopas lanceerden we ons pensioenplan met concrete voorstellen voor rechtvaardige, flexibele en betaalbare pensioenen. Een…

Lees meer

Vandaag lanceer ik samen met voorzitter Joachim Coens het pensioenplan. We kiezen voor een rechtvaardig, flexibel en betaalbaar…

Lees meer

26-10-2021 - 65-plussers die over onvoldoende financiële middelen beschikken kunnen beroep doen op een uitkering, de…

Lees meer

Voor CD&V moet de voor het najaar aangekondigde pensioenhervorming focussen op het wegwerken van ongelijkheden in het systeem…

Lees meer

28-07-2021 - Steeds minder zelfstandigen komen in financiële moeilijkheden wanneer ze met pensioen gaan. Het aantal…

Lees meer