Nieuws

Weduwen en weduwenaars die een overlevingspensioen ontvangen, mogen niet ontmoedigd worden om te blijven werken. Ze moeten…

Lees meer

Maria, een 66-jarige dame uit Antwerpen zorgt al bijna 47 jaar voor een aantal kindjes uit de buurt. Dankzij haar inzet, kunnen…

Lees meer

Onthaalouders die vanaf 1 januari 2023 met pensioen gaan, krijgen voortaan een beter pensioen. Onthaalouders die voor 2003 aan…

Lees meer

De overheid stuurde vorig jaar een kleine 3.000 ambtenaren op definitief vervroegd pensioen wegens ziekte. Dit kost de staatskas…

Lees meer

Het pensioenakkoord dat voor het zomerreces is gesloten blijkt toch meer geld te gaan kosten na berekeningen van het…

Lees meer

Weduwen en weduwnaars die een overlevingspensioen ontvangen, mogen niet ontmoedigd worden om te blijven werken. Eerder diende ik…

Lees meer

De regering heeft voor de zomer een pensioenakkoord gesloten over drie nieuwe maatregelen. Wat betekenen deze acties nu voor…

Lees meer

In juli sloot de federale regering een pensioenakkoord over drie maatregelen. Dit is een mooie eerste stap maar er zijn nog heel…

Lees meer

Onthaalouders verdienen een pensioen voor elk jaar dat ze gewerkt hebben. Wie voor 2003 werkte, heeft voor deze jaren geen…

Lees meer

We wachten al een hele poos op de voorstellen over de pensioenhervorming die de minister van Pensioenen zou voorstellen. Hoog…

Lees meer

Lokale besturen kampen met steeds grotere financiële problemen door de spectaculaire stijging van de pensioenuitgaven. Lokale…

Lees meer

Gepensioneerden die een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangen, moeten niet langer schrik hebben om hun huis te verlaten…

Lees meer