Nieuws

26-05-2016 Eind 2015 bestond er een achterstand in de pensioenberekening van ongeveer 23.000 dossiers bij het Rijksinstituut…

Lees meer

01-07-2015 De vergrijzing is een realiteit. Er zijn nu 2.000.000 gepensioneerden, in 2060 wachten 4.100.000 mensen op hun…

Lees meer

25-03-2015 De Commissie Sociale Zaken keurde vandaag een wetsontwerp met enkele pensioenhervormingen voor de publieke sector…

Lees meer

26-02-2014 We keurden tijdens de plenaire zitting van 26 februari twee wijzigingen goed die ervoor zorgen dat de…

Lees meer

13-11-2013 Vandaag werd het wetsvoorstel van Sonja Becq, dat ik mee heb gesteund en getekend, om pensioenrechten tussen…

Lees meer

25-07-2013 Onze pensioenen betaalbaar houden. Het is een bezorgdheid van ons allemaal: jong en minder jong. Als CD&V kiezen wij…

Lees meer