In het pensioenakkoord van deze zomer werd de maatregel gender mee opgenomen. Dit betekent dat mensen jaren waarin ze deeltijds gewerkt hebben, kunnen omzetten naar volwaardige jaren in verband met de toegang tot het minimumpensioen. Dit zal vandaag vooral vrouwen die zich op het einde van hun loopbaan bevinden ten goede komen doordat hun wettelijk pensioen zo versterkt wordt. Vaak hebben deze vrouwen duidelijke keuzes gemaakt in kader van het gezin. Het is dan ook positief dat ze hiervoor niet langer afgestraft worden. 
Dit kan ook een extra duwtje in de rug zijn voor de meewerkende echtgenoten.  

Het is belangrijk dat deze maatregel zo veel mogelijk begunstigden bereikt. Ik heb er daarom bij de minister van pensioenen op aangedrongen dat de toekenning van deze rechten automatisch zal gebeuren.

Dezelfde bezorgdheid geldt ook voor de gelijkstelde periodes voor de zorg van een kind jonger dan 6 jaar. Dit recht wordt ook niet automatisch doorgegeven aan de federale pensioendienst. De minister bevestigde in commissie eerder dit jaar dat hier wel aan gewerkt werd.

Ik zal verder opvolgen dat deze rechten daadwerkelijk automatisch worden toegekend.
U kan de volledige vraag en het antwoord hier lezen bij 07.01: https://www.dekamer.be/doc/CCRI/html/55/ic1167x.html