Als parlementslid gaat mijn aandacht vooral uit naar dossiers over sociale zaken, een goede combinatie tussen werk en gezin, armoedebestrijding, pensioenen, personen met een beperking, gelijke kansen, enz. Ik blijf ook het thema asiel en migratie opvolgen.

Binnen de commissies Sociale Zaken, Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken volg ik deze thema's zeer actief op. Daarnaast ben ik ook lid van het Bureau van de Kamer, de commissie voor de Verzoekschriften en de commissie van de Naturalisaties, waarvan ik vorige legislatuur voorzitter was. Ik ben ook plaatsvervanger voor de Parlementaire Overlegcommissie en het Adviescomité voor Maatschappelijke Emancipatie. 

Het grootste deel van mijn tijd breng ik natuurlijk in Brussel door, in het parlementsgebouw. Het gevaar bestaat dat je er van vergadering naar vergadering holt, maar politiek gaat over echte mensen en daarom ga ik vaak spreken met en voor politieke en andere organisaties. Ook maak ik graag tijd voor werkbezoeken en contacten met mensen die op allerlei domeinen in de maatschappij werkzaam zijn. Ik wil op alle vlakken betrokken blijven.

Lees hieronder meer over mijn realisaties en visie over de verschillende thema's waarmee ik bezig ben in het parlement. 

Nieuwe jobs en meer koopkracht.                  

 • 240.000 nieuwe jobs. Meer koopkracht voor iedereen.
 • Aandacht voor stress en burn-out. Landingsbanen vanaf 55 jaar voor wie het in de laatste jaren wat kalmer aan wil doen, met één dag per week verlof.
 • Versterking van de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt. Gelijk loon voor gelijk werk en geen glazen plafonds.
 • Afkomst, leeftijd, geslacht en handicap mogen geen hindernis zijn om een job te vinden. Streefcijfers en praktijktests om discriminatie aan te pakken.

Lees hier meer. 

Meer tijd voor het gezin

 • Flexibel tijdskrediet en ouderschapsverlof tot kind 18 jaar is.
 • Meer en goedkopere kinderopvang en een verdubbeling van de fiscale aftrekbaarheid van deze kost.
 • Werkende grootouders krijgen tijdskrediet voor de zorg van hun kleinkinderen.
 • Hogere premie voor eenoudergezinnen en mensen met laag inkomen bij opname zorgverlof, ouderschapsverlof, en andere themaverloven.

Lees hier meer.

Hogere uitkeringen en pensioenen

 • Uitkeringen en pensioenen moeten omhoog, het pensioenverschil tussen vrouwen en mannen wordt weggewerkt.
 • Wie recht heeft op een uitkering, korting of ander sociaal voordeel, moet die automatisch krijgen.
 • Betaalbare dokters en ziekenhuizen, kwalitatieve thuiszorg en sociale hulp voor iedereen, ongeacht inkomen.
 • Mantelzorgers moeten beter worden gewaardeerd en gesteund in hun vrijwillige zorg voor hulpbehoevende mensen.

Lees hier meer.

Gelijke kansen voor iedereen

 • We gaan voor een humaan en correct asiel- en migratiebeleid met snelle en kwaliteitsvolle procedures. Voor zij die hier niet zullen mogen blijven, voorzien we een kordaat maar humaan terugkeerbeleid, volgens het principe 'vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet'. 
 • Nieuwkomers en mensen met een migratie-achtergrond moeten beter ingeschakeld worden op de arbeidsmarkt. We zorgen voor stimulerende begeleiding en erkenning van buitenlandse diploma's en competenties. 
 • Personen met een beperking of een chronische ziekte moeten gelijke kansen krijgen. We kiezen voor streefcijfers om tot deze doelstelling te komen.
 • We pakken de loon- en zorgkloof tussen mannen en vrouwen aan en dichten daarmee ook de pensioenkloof voor vrouwen. 

Lees hier meer.

Wil je meer weten over de thema's waar ik mee bezig ben? Of interesse in mijn opiniestukken? Klik hieronder door!