In de pers

BRUSSEL - Wie jonger is dan 49 jaar en zijn of haar partner verliest, heeft recht op een overgangsuitkering, ook als je zelf een…

Lees meer

BRUSSEL - Maandelijks nemen ongeveer 300 mensen mantelzorgverlof op. CD&V wil dat dit betaald verlof beter bekendgemaakt én…

Lees meer

  CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri dient een resolutie in om het ziektepensioen voor vastbenoemde ambtenaren af te schaffen. Ruim…

Lees meer

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers…

Lees meer

De uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn immens. Het streefdoel van 80% werkzaamheidsgraad in België is nog veraf en laat net dat…

Lees meer

De uren die studenten hebben gewerkt in de zorg vanaf juli 2022 tellen niet mee in het maximumaantal uren studentenarbeid (475…

Lees meer

Recent werd mijn voorstel om het gebruik en de bekendheid van de Europese handicapkaart te promoten unaniem goedgekeurd in het…

Lees meer

Mensen die voor een ziek familielid of hulpbehoevende buurman  zorgen, moeten voortaan hun ‘mantelzorgverlof’ kunnen opnemen in…

Lees meer

Eindelijk kunnen ook in de stad Antwerpen gokkantoren ver weggehouden worden van plaatsen waar jongeren komen. Voortaan kunnen…

Lees meer

Vrouwelijke werknemers die vroeger bevallen dan voorzien, verliezen vaak enkele dagen moederschapsrust. In tegenstelling tot…

Lees meer

Bewoners van appartementsgebouwen en sociale huurders die hun woning verwarmen met stookolie, propaan of butaangas krijgen ook…

Lees meer

Een verstrenging van de voorwaarden voor het minimumpensioen zou in de toekomst dubbel zoveel vrouwen als mannen treffen. Dat…

Lees meer