In de pers

De uren die studenten hebben gewerkt in de zorg vanaf juli 2022 tellen niet mee in het maximumaantal uren studentenarbeid (475…

Lees meer

Recent werd mijn voorstel om het gebruik en de bekendheid van de Europese handicapkaart te promoten unaniem goedgekeurd in het…

Lees meer

Mensen die voor een ziek familielid of hulpbehoevende buurman  zorgen, moeten voortaan hun ‘mantelzorgverlof’ kunnen opnemen in…

Lees meer

Eindelijk kunnen ook in de stad Antwerpen gokkantoren ver weggehouden worden van plaatsen waar jongeren komen. Voortaan kunnen…

Lees meer

Vrouwelijke werknemers die vroeger bevallen dan voorzien, verliezen vaak enkele dagen moederschapsrust. In tegenstelling tot…

Lees meer

Bewoners van appartementsgebouwen en sociale huurders die hun woning verwarmen met stookolie, propaan of butaangas krijgen ook…

Lees meer

Een verstrenging van de voorwaarden voor het minimumpensioen zou in de toekomst dubbel zoveel vrouwen als mannen treffen. Dat…

Lees meer

Politieke mandaten kunnen vandaag niet gecombineerd worden met een moederschapsuitkering. CD&V-parlementsleden Brecht Warnez,…

Lees meer

De arbeidsdeal zet een belangrijke stap naar werkbaar werk en een flexibele arbeidsmarkt. Toch is het een gemiste kans om mensen…

Lees meer

In januari stelde CD&V haar pensioenplan voor. We gingen de boer op in Leuven, gingen er in gesprek met mensen en lanceerden een…

Lees meer

Wie op jonge leeftijd zijn echtgenoot of echtgenote verliest, heeft recht op steun van de overheid. Toch blijken heel wat jonge…

Lees meer

Vandaag lanceer ik samen met voorzitter Joachim Coens het pensioenplan. We kiezen voor een rechtvaardig, flexibel en betaalbaar…

Lees meer