Bewoners van appartementsgebouwen en sociale huurders die hun woning verwarmen met stookolie, propaan of butaangas krijgen ook de beloofde premie van 200 euro. Dit heeft de minister van Werk geantwoord op een parlementaire vraag van Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V). Hierover was onduidelijkheid ontstaan nadat bekend werd dat bewoners van o.a. flatgebouwen en sociale huurders voorlopig niet kunnen genieten van de btw-verlaging op gas en elektriciteit wanneer er slechts één aansluiting is. De premie voor huisbrandolie of propaan, een van de maatregelen die de federale regering nam om de energiefactuur te verlagen, kan vanaf juli aangevraagd worden.

Nahima Lanjri: “Sociale huurders en appartementsbewoners kunnen op hun beide oren slapen. Ook zij zullen de beloofde stookoliepremie van 200 euro kunnen aanvragen.  Ik ben opgelucht dat we zekerheid kunnen bieden aan deze mensen. De energieprijzen rijzen de pan uit en steeds meer mensen kunnen hun facturen niet meer betalen. Zeker voor sociale huurders, die zich al in een kwetsbare positie bevinden, zal de premie zeer welkom zijn. Ondanks dat het niet om een grote groep mensen gaat, ben ik tevreden dat we ook voor zij die met stookolie verwarmen een oplossing kunnen aanreiken.”

De federale regering werkt momenteel nog aan de precieze regeling voor de toekenning van de premie van 200 euro voor huisbrandolie of propaan. Burgers zullen via een online informaticaplatform hun aanvraag moeten doen. Deze aanvragen zullen vanaf juli ingediend kunnen worden.

Noëlle Hertsens, organisatiecoach van De Ideale Woning: “We staan positief tegenover de btw-verlaging op gas en elektriciteit die de federale regering invoerde. Helaas geldt die niet voor bewoners met een collectieve gasinstallatie. Hopelijk wordt dit binnenkort aangepakt. Het is alvast goed dat er wel een oplossing is gevonden voor sociale huurders met een gemeenschappelijke stookolie-installatie.” [1]

Bewoners van appartementsgebouwen, sociale huurders en anderen die een aansluiting delen kunnen (voorlopig) geen gebruik van de btw-verlaging. Wanneer er op een elektriciteitscontract een ondernemingsnummer vermeldt staat, worden zij gezien als een professionele gebruiker. Professionele gebruikers kunnen niet genieten van de btw-verlaging, ook niet wanneer ze die elektriciteit of gas doorrekenen aan particuliere gebruikers. De regering werkt aan een oplossing voor dit probleem. Bij de aanvraag van de premie voor stookolie, propaan of butaangas, wordt er voor deze mensen alvast wel een procedure voorzien.

[1] Uit navraag bij sociale huisvestingmaatschappij “De ideale woning” blijkt dat 56 installaties van de 1001 panden op basis van stookolie, propaan of butaangas. Het gaat om zo’n 5,6% van alle woningen.