BRUSSEL - Wie jonger is dan 49 jaar en zijn of haar partner verliest, heeft recht op een overgangsuitkering, ook als je zelf een beroepsinkomen of vervangingsinkomen hebt. Afhankelijk van de kinderlast ontvangt men deze uitkering tussen 18 en 48 maanden. “Dat is echter nog te weinig bekend”, zegt Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) die wil dat de overheid mensen automatisch verwittigt. “Heel wat mensen die er plots alleen voor staan, nemen die overgangsuitkering echter niet op”, zegt Lanjri. “En dat terwijl de gemiddelde overgangsuitkering vorig jaar 1.553 euro bruto per maand was. Negen op de tien mensen die de uitkering wel aanvragen, zijn vrouwen, wat niet strookt met de sterftecijfers.”

Automatische toekenning

“Er lopen vandaag te veel mensen deze uitkering mis, vooral mannen. De voornaamste reden is dat ze niet weten dat deze vergoeding bestaat. Een automatische toekenning zou dit probleem oplossen, maar volgens minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) is dat onhaalbaar met de huidige beschikbare middelen. Ik pleit er daarom voor om de rechthebbenden alvast individueel aan te schrijven om hen op de hoogte te brengen. De minister heeft me ondertussen laten weten dat ze op die vraag wil ingaan. Dat is een belangrijke stap die we alvast kunnen zetten in afwachting van een volledig automatische toekenning. ” (VVHR)