In de maand februari heb ik in het parlement twee tussenkomsten gehouden over de pensioenhervorming in België en de rol van de regering hierin.

In mijn eerste tussenkomst benadrukte ik het belang van een structurele pensioenhervorming die drempels wegneemt en mensen in staat stelt om, ongeacht hun leeftijd, te blijven werken als ze dat willen. Natuurlijk moeten deze mensen dan ook beloond worden. Ik roep op tot een compromis waarbij alle partijen moeten samenwerken om een pensioenhervorming in gang te zetten zodat mensen effectief langer kunnen werken. Ik uitte ook kritiek op een petitie die gelanceerd werd door een regeringspartij tegen de regering. Ik betreur dit omdat het de samenwerking niet bevordert.

In mijn tweede tussenkomst legde ik de nadruk op het feit dat een grondige pensioenhervorming noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat onze huidige en toekomstige pensioenen betaalbaar blijven. Ik heb zelf ook voorstellen uitgewerkt, waaronder de afschaffing van voordelige pensioenstelsels voor ambtenaren, een correctie afhankelijk van de pensioenleeftijd, een aanvullend pensioen voor iedereen en een sterkere beloning voor wie langer werkt.

Concrete voorstellen over hoe de pensioenen hervormd zullen worden, zijn nu nodig. Ook vroeg ik of de minister intussen de gevraagde voorstellen van de sociale partners heeft ontvangen.

 In haar reactie zei minister Lalieux dat ze werkt aan een rechtvaardige pensioenhervorming voor alle werknemers in België en dat er gesprekken plaatsvinden met de sociale partners. Ze benadrukte dat het sociaal overleg voor haar belangrijk is en dat ze werkt aan een antwoord op de verwachtingen van de Europese Commissie, die volgens haar ook belangrijk zijn voor de burgers.

Als CD&V-politica blijf ik mij inzetten voor een grondige pensioenhervorming.

Lees hier mijn tussenkomsten:

1. (2 februari) - p. 15-18

2. (16 februari) - p. 6-9

Lees hier ons pensioenplan!