Nieuws

Een verstrenging van de voorwaarden voor het minimumpensioen zou in de toekomst dubbel zoveel vrouwen als mannen treffen. Dat…

Lees meer

In januari stelde CD&V haar pensioenplan voor. We gingen de boer op in Leuven, gingen er in gesprek met mensen en lanceerden een…

Lees meer

Zopas lanceerden we ons pensioenplan met concrete voorstellen voor rechtvaardige, flexibele en betaalbare pensioenen. Een…

Lees meer

Vandaag lanceer ik samen met voorzitter Joachim Coens het pensioenplan. We kiezen voor een rechtvaardig, flexibel en betaalbaar…

Lees meer

26-10-2021 - 65-plussers die over onvoldoende financiële middelen beschikken kunnen beroep doen op een uitkering, de…

Lees meer

Voor CD&V moet de voor het najaar aangekondigde pensioenhervorming focussen op het wegwerken van ongelijkheden in het systeem…

Lees meer

28-07-2021 - Steeds minder zelfstandigen komen in financiële moeilijkheden wanneer ze met pensioen gaan. Het aantal…

Lees meer

De sociale partners hebben een akkoord bereikt over de verdeling van de welvaartsenveloppe. Dit betekent dat de…

Lees meer

4-06-2021 - Onlangs steunden we een wetsontwerp dat er ondermeer voor zorgt dat zelfstandigen een eerlijker pensioen krijgen.

Lees meer

10-05-2021 - Inmiddels maken heel wat mensen gebruik van het digitale platform My Pension. Op deze website kunnen burgers op een…

Lees meer

6-05-2021 - Een recente studie van pensioenfondsenfederatie Pensioplus bevestigt dat heel wat jonge mensen zich zorgen maken…

Lees meer

6-05-2021 - Momenteel werkt de federale regering aan een evaluatie van het sui generis statuut van onthaalouders. Pas in 2003…

Lees meer