De federale pensioendienst heeft zijn diensten teruggebracht als gevolg van de vergrijzing van zijn eigen personeelsbestand en de toename van het aantal gepensioneerden. Dit heeft geleid tot verminderde toegang tot pensioendiensten en informatie, vooral voor digitaalarme personen. De complexiteit van pensioendossiers wordt ook genoemd als een reden voor de verminderde dienstverlening.

Ik vroeg de minister gevraagd naar het tijdelijke of permanente karakter van deze beperkingen, de aanpak van het personeelstekort en de structurele hervormingen die nodig zijn om de complexiteit van het pensioensysteem aan te pakken. Minister Karine Lalieux heeft aangegeven dat de aanpassingen van het dienstverleningsmodel van de Pensioendienst eind 2023 worden geëvalueerd. Ze heeft ook maatregelen aangekondigd om de dienstverlening aan digitaalarme personen te verbeteren en het personeelstekort aan te pakken. Lalieux wil verder de samenwerking met lokale pensioenprofessionals versterken en de hervorming van het pensioensysteem aanpakken.