Personen met handicap

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

De Europese handicapkaart (EDC) zal vanaf januari 2024  automatisch toegekend worden aan personen met een beperking. Bovendien zal ze in heel Europa geldig zijn. Ik ben blij dat er zo  werk wordt gemaakt van de concrete aanbevelingen uit mijn resolutie die in de zomer van 2022 unaniem in de Kamer werd goedgekeurd. Eindelijk resultaat. 

Ook subsidiair beschermden met een beperking hebben recht op een inkomensvervangende en integratietegemoetkoming. Samen met Claire Hugon diende ik hierover een wetsvoorstel in dat intussen is goedgekeurd.

Samen met senatrice Sabine De Bethune zorgden we ervoor dat de rechten van personen met handicap nu ook verankerd worden in de Grondwet. Beluister hier de podcast over dit initiatief.

De tegemoetkomingen (inkomensvervangende en integratietegemoetkoming) voor personen met handicap worden voortaan automatisch toegekend. Ze moeten deze niet langer zelf aanvragen.

Op mijn vraag zorgde minister Annelies Verlinden ervoor dat de European Disability Card breder kenbaar wordt gemaakt bij onze politiediensten. Door deze Europese kaart kunnen personen met een beperking hun handicap eenvoudiger aantonen.

Mijn resolutie om de European Disability Card verder uit te rollen werd goedgekeurd. Met de resolutie wordt de regering aangemoedigd om de EDC breder kenbaar te maken en het gebruik ervan te promoten bij personen met een handicap en organisaties, de aanvraagprocedure te vereenvoudigen en de kaart in te zetten op meer domeinen.

In samenwerking met de regio's zetten we een proefproject op om de inschakeling van personen met een handicap op de arbeidsmarkt te stimuleren. Door het proefproject krijgen personen met een handicap een betere begeleiding en kunnen ze  werken zonder dat zij hun tegemoetkoming dreigen te verliezen. Ik diende hier samen met collega Nathalie Muylle een wetsvoorstel over in.

De 'prijs van de arbeid' wordt eindelijk afgeschaft bij de berekening van de integratietegemoetkoming. Door de ‘prijs van de arbeid’ af te schaffen zullen personen met een handicap meer kunnen werken en verdienen zonder dat ze hun integratietegemoetkoming geheel of gedeeltelijk verliezen.

Gerelateerde standpunten