Pensioenen

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Dankzij mijn wetsvoorstel waar ik samen met Sophie Thémont (PS) het voortouw in nam, krijgen onthaalouders nu eindelijk een beter pensioen. Onthaalouders verdienen respect en dit niet alleen in woorden maar ook in daden. Ik ben tevreden dat we het pensioen van heel wat onthaalouders eindelijk kunnen verbeteren.

De regering werkt aan een pensioenhervorming.  Daar zitten zeker een aantal goede elementen in. Een pensioenakkoord werd bereikt, maar we zijn er nog niet! 

Ik diende een wetsvoorstel in om mensen met een overlevingspensioen de kans te geven om te blijven werken. Zij mogen niet ontmoedigd worden om actief te zijn op de arbeidsmarkt. Het overlevingspensioen moet beter cumuleerbaar worden met een inkomen uit arbeid. Daardoor kunnen mensen meer werken zonder dat ze een deel van hun overlevingspensioen verliezen. 

Ben je jonger dan 50 jaar en verlies je je partner? Dan moet je automatisch een tijdelijke uitkering krijgen. Deze personen hebben hier recht op, maar velen weten het niet.  Daarom pleitte ik voor een automatische toekenning van deze overgangsuitkering. 

Ik heb twee voorstellen uitgewerkt, voor werknemers én ambtenaren om hen de mogelijkheid te bieden actief te blijven op de arbeidsmarkt na hun pensioen indien ze dat wensen.

Personen met een overlevingspensioen en jonger dan 65 jaar mogen momenteel niet veel bijverdienen, want dan vermindert hun pensioen. Voor personen met kinderen zijn deze regels onlangs al aangepast, zij mogen wel meer verdienen. Ik diende nu een nieuw wetsvoorstel in om dit ook aan te passen voor mensen zonder kinderen.

Gerelateerde standpunten