Verplicht ziektepensioen afgeschaft!

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Blijven vechten tegen onrecht loont. Vorig jaar kaartte ik in het parlement aan dat ambtenaren verplicht met pensioen gestuurd worden als ze lang ziek zijn. Soms zijn ze amper 30.
Ik diende ook een resolutie in om het verplichte ziektepensioen af te schaffen. Vandaag stemmen we in de Kamer een wet die komaf maakt met het definitief ziektepensioen. Dat is goed. Want het kan niet dat ambtenaren die langdurig ziek zijn, zomaar op pensioen gestuurd worden, en geen kans krijgen om na hun ziekte opnieuw aan de slag te gaan.

 

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet worden hervormd om meer in lijn te zijn met het systeem voor werknemers. Ik diende vorig jaar een voorstel in voor deze hervorming.

Jaarlijks gaan ongeveer 3.000 statutaire ambtenaren vervroegd met pensioen wegens ziekte, waarvan een derde jonger is dan 60 jaar. In 2020 bedroegen de uitkeringen hiervoor 168 miljoen euro.

Het voorstel van is gericht op het harmoniseren van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren met dat van werknemers en contractuele ambtenaren. Dit betekent dat het definitieve ziektepensioen wordt afgeschaft en dat ambtenaren in geval van arbeidsongeschiktheid recht hebben op een ziekte- of invaliditeitsuitkering van het RIZIV, vergelijkbaar met werknemers. Hierdoor wordt de sociale zekerheid voor statutaire ambtenaren uitgebreid.

Verder zou er een periode van gewaarborgd loon komen, vergelijkbaar met die voor werknemers, waarin een statutair ambtenaar niet direct een invaliditeitsuitkering krijgt, maar eerst volledig loon behoudt.

Daarnaast wil ik dat ambtenaren toegang krijgen tot re-integratietrajecten van ziektefondsen, om meer te focussen op terugkeer naar werk. Er moet ook ruimte komen voor aangepast werk en mogelijkheid tot gedeeltelijke werkhervatting bij een andere werkgever. Bovendien moet er een wettelijk kader komen voor re-integratie na een arbeidsongeval, waarbij het RIZIV een centrale rol speelt.

Het huidige systeem schrijft veel ervaren ambtenaren te vroeg af, terwijl zij nog waardevolle bijdragen kunnen leveren. Dit staat haaks op de regeringsdoelstelling om meer mensen langer aan het werk te houden.

Lees meer: https://www.hln.be/.../regering-maakt-komaf-met.../

Nieuws

Nahima op de klapstoel - uw welzijn

Voor u ga ik op de klapstoel zitten. Om het te hebben over 3 zaken die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen
Vandaag is het de beurt aan welzijn.

Nahima op de klapstoel - uw inkomen

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen. We trappen de spits af met uw inkomen.

Nahima op de klapstoel

Nahima WIE?
Nahima LANJRI!