Nieuws

Te gast bij Maghreb-TV

Ik was te gast bij Maghreb-TV, waar ik mijn programma en realisaties kon toelichten, zoals hogere uitkeringen en pensioenen, rouwverlof, mantelzorgverlof en gelijke kansen voor iedereen. Over thema’s die er echt toe doen: Uw Werk, Uw Welzijn, Uw Inkomen.
Ik doe dat met een recept waarin ik geloof: goed naar U luisteren, hard werken, en vooral doen. Zoals U van mij verwacht.

Ik pleit voor een inclusievere arbeidsmarkt

Een inclusievere arbeidsmarkt met een volwaardige plaats voor wie een handicap heeft. Dat is het doel van de resolutie ik enkele maanden geleden indiende in de Kamer. Tijdens een gesprek met Herman Janssens van vzw Kando bleek de nood nog steeds hoog. Als overheid hebben we hierin een voorbeeldrol.
Vandaag zijn er slechts 1,09% medewerkers met een beperking binnen de federale overheid aan de slag.
Dit moet beter want een job biedt je ook de kans op zelfplooiing, sociale contacten en deelname aan de samenleving.

Verplicht ziektepensioen afgeschaft!

Blijven vechten tegen onrecht loont. Vorig jaar kaartte ik in het parlement aan dat ambtenaren verplicht met pensioen gestuurd worden als ze lang ziek zijn. Soms zijn ze amper 30.
Ik diende ook een resolutie in om het verplichte ziektepensioen af te schaffen. Vandaag stemmen we in de Kamer een wet die komaf maakt met het definitief ziektepensioen. Dat is goed. Want het kan niet dat ambtenaren die langdurig ziek zijn, zomaar op pensioen gestuurd worden, en geen kans krijgen om na hun ziekte opnieuw aan de slag te gaan.

 

Wakker op zondag

Hervorming verlofstels, hoger nettoloon, familiekrediet, sociaal energietarief,... cd&v zet in op werkbaar werk. En dat maakte ik graag duidelijk tijdens een debat op atv Antwerpse Televisie vandaag.

EDC gestemd in Europees Parlement

De European Disability Card is gisteren gestemd in het Europese parlement. Binnen de Kamer heb ik deze EDC-kaart en vooral de mensen erachter, steeds gesteund. Dankzij de twee resoluties die ik indiende ervaren mensen met een beperking minder drempels op het werk en in hun vrije tijd. Want iedereen heeft recht op werkbaar werk en een vrijetijdsbeleving op maat.

Wist je dat... met de trein rijden goedkoper wordt?

Heb je een treinabonnement nodig om naar je werk te gaan? Dan is je werkgever sinds kort verplicht om niet langer 56% maar 71,8% te bekostigen van je abonnement. De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft dit beslist begin april en het parlement spreekt zich op 18 april hierover uit.

De nieuwe pensioenwet: goed maar niet goed genoeg.

De Kamer keurde de nieuwe pensioenhervorming goed. Ben ik helemaal tevreden?
Neen, de regering had de kookpotten nog iets langer op het vuur mogen houden. Het gerecht is niet helemaal klaar.

En daarom wil ik mantelzorg uitbreiden

CM-voorzitter Luc Van Gorp bracht begin april 2024 in een opinie-artikel in De Morgen meer duiding over zijn ideeëngoed rond het levenseinde. Een idee dat veel stof deed opwaaien.Maar in die opiniebijdrage van de CM-voorzitter noteer ik volgende zin : ''En als samenleving creëren we te weinig ruimte om zelf zorg te dragen voor diegenen die ons het meest dierbaar zijn.'

Meer ouderschapsverlof dankzij flexibelere regels

Te weinig praktijktesten op de arbeidsmarkt

Praktijktesten zijn cruciaal om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. Maar de afgelopen 2 jaar zijn er slechts 15 praktijktesten uitgevoerd. En er worden nog steeds geen testpersonen ingezet om mogelijke discriminatie op te sporen. Tijdens de commissie Sociale Zaken pleitte ik er voor om in een hogere versnelling te gaan. Dit moet beter!