Werken

nieuws over Werk en arbeidsmarkt

Verplicht ziektepensioen afgeschaft!

Blijven vechten tegen onrecht loont. Vorig jaar kaartte ik in het parlement aan dat ambtenaren verplicht met pensioen gestuurd worden als ze lang ziek zijn. Soms zijn ze amper 30.
Ik diende ook een resolutie in om het verplichte ziektepensioen af te schaffen. Vandaag stemmen we in de Kamer een wet die komaf maakt met het definitief ziektepensioen. Dat is goed. Want het kan niet dat ambtenaren die langdurig ziek zijn, zomaar op pensioen gestuurd worden, en geen kans krijgen om na hun ziekte opnieuw aan de slag te gaan.

 

EDC gestemd in Europees Parlement

De European Disability Card is gisteren gestemd in het Europese parlement. Binnen de Kamer heb ik deze EDC-kaart en vooral de mensen erachter, steeds gesteund. Dankzij de twee resoluties die ik indiende ervaren mensen met een beperking minder drempels op het werk en in hun vrije tijd. Want iedereen heeft recht op werkbaar werk en een vrijetijdsbeleving op maat.

Wist je dat... met de trein rijden goedkoper wordt?

Heb je een treinabonnement nodig om naar je werk te gaan? Dan is je werkgever sinds kort verplicht om niet langer 56% maar 71,8% te bekostigen van je abonnement. De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft dit beslist begin april en het parlement spreekt zich op 18 april hierover uit.

De nieuwe pensioenwet: goed maar niet goed genoeg.

De Kamer keurde de nieuwe pensioenhervorming goed. Ben ik helemaal tevreden?
Neen, de regering had de kookpotten nog iets langer op het vuur mogen houden. Het gerecht is niet helemaal klaar.

En daarom wil ik mantelzorg uitbreiden

CM-voorzitter Luc Van Gorp bracht begin april 2024 in een opinie-artikel in De Morgen meer duiding over zijn ideeëngoed rond het levenseinde. Een idee dat veel stof deed opwaaien.Maar in die opiniebijdrage van de CM-voorzitter noteer ik volgende zin : ''En als samenleving creëren we te weinig ruimte om zelf zorg te dragen voor diegenen die ons het meest dierbaar zijn.'

Meer ouderschapsverlof dankzij flexibelere regels

Te weinig praktijktesten op de arbeidsmarkt

Praktijktesten zijn cruciaal om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. Maar de afgelopen 2 jaar zijn er slechts 15 praktijktesten uitgevoerd. En er worden nog steeds geen testpersonen ingezet om mogelijke discriminatie op te sporen. Tijdens de commissie Sociale Zaken pleitte ik er voor om in een hogere versnelling te gaan. Dit moet beter!

Blijven strijden voor erkenning asbestslachtoffers

Het is hoog tijd om de huidige regeling voor asbestslachtoffers bij te sturen om zo het leed van slachtoffers en hun nabestaanden meer te erkennen.

Het familiekrediet: een steunpilaar voor ouders

Om ouders te helpen een beter evenwicht te vinden tussen werk en gezin leggen we een nieuw model van ouderschapsverlof op tafel: het FAMILIEKREDIET! Een plan waar ik aan heb meegewerkt en trots op ben.

Wist je dat...een schrikkeljaar weleens extra loon kan opleveren?

2024 is een schrikkeljaar, met dus in februari 29 in plaats van 28 dagen. We moeten dus ook een dag langer werken. “Krijg ik dan ook extra loon?”, vraag je je af.