Werk en zelfstandigen

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Samen met mijn collega Nathalie Muylle diende ik een wetsvoorstel in dat werd aangenomen door de Kamer. Vanaf nu krijgt elke werknemer, ongeacht zijn of haar functie, een maximale opzegtermijn van 13 weken wanneer hij of zij zelf ontslag neemt

Met een nieuw wetsvoorstel wil ik een duurzaam en sociaal rechtvaardig kader voor cafetariaplannen creëren. Werknemers zullen zo hun eigen loonvoordelen kunnen kiezen, zonder dat er misbruik gemaakt wordt van dit systeem. 

Ik ijver nog steeds  voor het statuut van de ongehuwde zelfstandige helpers en de opbouw van hun (pensioen)rechten. Op dit moment is er een ongelijkheid die dringend weggewerkt moet worden

We zorgden ervoor dat zelfstandigen voortaan retroactief beroep kunnen doen op een ziekte-uitkering. Door de nieuwe wet kunnen zelfstandigen een ziekte-uitkering krijgen als ze binnen de 14 dagen naar de dokter gaan.

Door het afschaffen van de  “harmonisatiecoëfficiënt” bij de berekening van het pensioen voor zelfstandigen, worden hun pensioenen op een vergelijkbare manier berekend als deze van werknemers. Daarnaast werd ook het loonplafond bij de pensioenberekening voor zowel zelfstandigen als werknemers verhoogd. 

We maakten werk van tijdelijke steunmaatregelen voor Belgische bedrijven die zwaar leden onder de harde Brexit. Het ging om tijdelijke economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden, tijdelijke individuele vermindering van prestaties met compensaties of collectieve arbeidsduurvermindering met behoud van wedde.

Voor zelfstandigen die hun zaak moesten sluiten als gevolg van de coronamaatregelen werkten we een regeling uit zodat zij ook financieel ondersteund werden, het zogenaamde overbruggingsrecht.

65-plussers die naast hun pensioen ook een bijverdienste hadden die ze door het coronavirus niet meer konden uitvoeren, kregen ook recht op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid met terugwerkende kracht voor de ganse coronaperiode.

We zorgden ervoor dat ondernemingen hun sociale verkiezingen ook digitaal kunnen organiseren. Heel wat bedrijven hadden deze verkiezingen immers moeten uitstellen als gevolg van de coronamaatregelen.

Door ons initiatief kunnen de praktijktesten of "mystery calls" effectiever worden ingezet in de praktijk en blijven ze niet langer een lege doos. Door onnodig strikte voorwaarden weg te werken, kan discriminatie op het vlak van gender, handicap, afkomst, geloof, ... op de arbeidsmarkt beter opgespoord en aangepakt worden.

Gerelateerde standpunten