Armoede

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Samen met Leen Dierick pleitte ik voor een dringende hervorming van het sociaal energietarief. Want 400.000 gezinnen hebben hun tijdelijk recht op dit sociaal tarief verloren sinds juli 2023, wat kan leiden tot financiële problemen voor mensen met een laag inkomen. 

Veel meisjes en vrouwen hebben onvoldoende geld om maandverband, tampons, enz te kopen. In mijn resolutie rond menstruatiearmoede roep ik op om meer aandacht te hebbenvoor dit probleem en bied ik oplossingen aan.

Mensen die een uitkering ontvingen zoals een leefloon, een IGO of een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming kregen extra directe financiële hulp (coronatoeslag) bovenop hun uitkering omdat ook zij hard getroffen werden door de coronacrisis.

De doelgroep van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit werd uitgebreid naar mensen met een laag inkomen zoals sommige gepensioneerden, eenoudergezinnen enzoverder. Ook zij zullen dit sociaal tarief automatisch kunnen ontvangen.

Samen met collega Jef Van Den Bergh zorgde ik ervoor dat het sociaal tarief voor telecommunicatie automatisch wordt toegekend aan zij die hier recht op hebben. Ze hoeven dit niet langer aan te vragen. Het sociaal telecomtarief ondersteunt ouderen, mensen met een laag inkomen of een beperking en laat hen toe betaalbaar te telefoneren of internet te raadplegen. 

Gerelateerde standpunten