Sociale Zaken

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Tegen 2023 zullen er 600.000 langdurig zieken zijn in België. Dat zijn er weer een pak meer dan vandaag en dit wil ik voorkomen. Ik werkte aan een plan van aanpak.

Eindelijk krijgen  vrijwilligers bij hulpdiensten een betere vergoeding! Hier streef ik al jaren naar en eindelijk is het een feit. Mijn wetsvoorstel om dat te realiseren werd goedgekeurd. Voorheen ontvingen zij voor hun inzet een beperkte vrijwilligersvergoeding. Ik ben van mening dat deze vrijwilligers bij de ambulancediensten, brandweer en civiele bescherming meer moeten overhouden van hun  vrijwilligersvergoeding. Zij verdienen meer erkenning voor hun engagement.

Ik diende een resolutie in tegen het verplicht ziektepensioen voor vastbenoemde ambternaren, want een hervorming is nodig. Het kan niet dat ambtenaren die langdurig ziek zijn, zomaar op pensioen gezet worden, en geen kans krijgen om na hun ziekte opnieuw aan de slag te gaan. Dat verplichte ziektepensioen voor vastbenoemde ambtenaren moet dichter aanleunen bij het ziektepensioen voor werknemers uit de privésector en contractuele ambtenaren. 

Door mijn aanbevelingen kunnen consumptiecheques en coronapremies nu veel ruimer ingezet worden in winkels maar ook in bijvoorbeeld schoonheidssalons en rijscholen. Daarnaast werd ook de geldigheid van de nieuwe en bestaande cheques verlengd tot eind 2022.

Alle maaltijd- en ecocheques die in 2021 zijn vervallen en niet meer in aamerking komen voor een verlenging, werden opnieuw uitgegeven. Dankzij mijn voorstel komt de waarde van de cheques opnieuw toe aan de bedoelde eigenaar, de werknemer.

We zorgden voor een verlenging van de verhoogde onkostenvergoeding voor vrijwilligers in de zorgsector en vaccinatiecentra. Door de verlenging konden vrijwilligers zich blijven inzetten in bijvoorbeeld een ziekenhuis, woonzorgcentrum, triage- of vaccinatiecentrum zonder zich zorgen te maken over de fiscale gevolgen van hun extra bijdrage in de strijd tegen corona.

Na de vernietiging van de Bijkluswet in 2020, werkten we een duurzame regeling uit voor het verenigingswerk. Het gaat bijvoorbeeld om trainers of scheidsrechters in amateurvoetbal, dirigenten in een jeugdkoor of fanfare, begeleiders van schooluitstappen, verstrekkers van lezingen… Op deze manier kunnen verenigingswerkers hun engagement blijven verderzetten.

De overgangsuitkering voor jonge weduwen en weduwnaars werd verlengd zodat ze meer financiële ademruimte krijgen na zo'n zwaar verlies. De uitkering voor mensen met een kind ten laste werd verlengd van 24 tot 36 maanden (kinderen ouder dan 13) of 48 maanden (met een kind jonger dan 13). Voor mensen zonder kind ten laste werd de uitkering dan weer uitgebreid van 12 naar 18 maanden.

Op mijn aandringen werden de wachtrijen voor personen die hun studiejaren wensten af te kopen weggewerkt. Daarnaast werd het ook weer mogelijk om simulaties van je pensioen te laten maken voor mensen jonger dan 57 jaar.

De onmenselijke controles waarbij de postbode moest controleren of gepensioneerden met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) wel in ons land verbleven, gaan op de schop. De nieuwe procedure zorgt ervoor dat deze 65-plussers met financiële moeilijkheden meer vrijheid hebben om te genieten van hun oude dag.

Gerelateerde standpunten