Vervallen sport- en cultuurcheques worden opnieuw geldig

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Werknemers met vervallen sport- en cultuurcheques, zullen deze binnenkort toch opnieuw kunnen gebruiken. Eerder maakten we dat ook al mogelijk voor vervallen maaltijd- en ecocheques. De sport- & cultuurcheques zullen voortaan ook de gegarandeerde geldigheidsduur van 15 maanden krijgen. Ik kreeg dit gedaan bij minister Vandenbroucke die toegaf dat er enkele nalatigheden waren. De cheques kunnen door mijn tussenkomst dus toch opnieuw gebruikt worden, en vijftien maanden geldigheidsduur zal wel degelijk vijftien maanden zijn.

Werknemers kunnen jaarlijks tot maximaal 100 euro aan sport- en cultuurcheques krijgen van de werkgever. Deze cheques zijn 15 maanden geldig, vanaf 1 juli van het jaar van afgifte tot 30 september van het volgende jaar. In tegenstelling tot maaltijd- en ecocheques worden sport- en cultuurcheques dus niet per gepresteerde werkdag, maar wel op één vast moment per jaar uitbetaald. Helaas blijkt vanuit het werkveld dat deze cheques soms te laat uitgereikt worden door de uitgiftekantoren, in sommige gevallen tot drie maanden later, waardoor de cheques geen 15 maanden, maar slechts 12 maanden of minder geldig zijn, ten nadele van de werknemer. Deze cheques kunnen tot op vandaag niet gereactiveerd worden als de geldigheidsduur overschreden is.

Lanjri: “De afgelopen twee jaar ijverde ik bij de minister regelmatig voor de heractivering van maaltijd-, eco- en consumptiecheques. Zeker voor gezinnen die het tijdens de opeenvolgende crisissen zwaar te verduren kregen, zijn deze cheques zeer welgekomen. Nu zal minister Vandenbroucke na mijn aandringen ook de huidige problemen rond sport- en cultuurcheques wegwerken.”

Op voorstel van Nahima Lanjri zal minister Vandenbroucke een nieuw ontwerp voorbereiden zodat de geldigheidsduur van elke cheque voortaan pas begint te lopen op de dag van uitgifte. Zo is er voortaan een gegarandeerde geldigheidsduur van 15 maanden. Daarnaast zal de minister de reactivering van vervallen cheques mogelijk maken, zoals dit sinds 1 december 2022 al mogelijk werd voor maaltijd-, eco- en consumptiecheques.

Lanjri: “Jaarlijks verlopen cheques ter waarde van ongeveer 5 miljoen euro zonder dat ze gebruikt worden. Met de nieuwe regeling krijgen werknemers waar ze recht op hebben”.

Lees erover in Het Nieuwsblad & De Morgen

Nieuws

Nahima op de klapstoel - uw welzijn

Voor u ga ik op de klapstoel zitten. Om het te hebben over 3 zaken die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen
Vandaag is het de beurt aan welzijn.

Nahima op de klapstoel - uw inkomen

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen. We trappen de spits af met uw inkomen.

Nahima op de klapstoel

Nahima WIE?
Nahima LANJRI!