Nieuws

Mijn pleidooi voor verlenging koopkrachtpremie krijgt gehoor

Uit cijfers die ik recent opvroeg blijkt dat op 30 oktober van dit jaar 85.925 werknemers uit 3.625 ondernemingen voor 38 miljoen euro aan koopkrachtpremies uitbetaald kregen. Dat zijn lage cijfers als je weet dat er in 2022 zo'n 1,4 miljoen werknemers een coronapremie kregen ter waarde van 400 miljoen euro. Gelukkig kreeg mijn pleidooi voor een verlenging van de deadline tot eind maart 2024 gehoor. 

Wetsvoorstel verbod op handel bij schending mensenrechten

In elk conflict moeten we heel duidelijk aan de kant van het internationaal recht en de mensenrechten staan. Daarom steun ik het wetsvoorstel van cd&v-Kamerlid Els Van Hoof.

Bedrijfsbezoek aan het 5G Lab van Orange in Antwerpen

Nadat Orange Belgium in 2020 met partners en grote ondernemingen initiatieven rond co-innovatie opzette op zijn 5G SA-campus in de haven van Antwerpen, heeft de operator ook zijn eerste permanente 5G Lab in de stad Antwerpen. Het houdt daarbij één doel voor ogen: het volledige potentieel van 5G ontsluiten. In dit 5G Lab is alle kennis en expertise van Orange Belgium over de toepassingen van 5G voor Industry 4.0 onder één dak verzameld. En waar de focus in de haven van Antwerpen nog op toepassingen voor co-innovatie lag, is men in het 5G Lab nu ook druk bezig met het ontwikkelen en testen van nieuwe, inspirerende toepassingen voor Industry 4.0.

Meer aandacht voor bestrijding sociale fraude in sectoren bouw, vlees en transport

Ministers Vandenbroucke, Dermagne, Clarinval en Gilkinet zijn in overleg gegaan met de sociale partners van fraudegevoelige sectoren. Ik heb van deze partners jammer genoeg vernomen dat ze onvoldoende tijd hebben gekregen om zich te buigen over dit belangrijk dossier. Bovendien hebben ze het idee dat er helemaal geen rekening wordt gehouden met hun adviezen. In de Commissie Sociale Zaken stelde ik daarom een vraag hierover aan minister Vandenbroucke.

Vervallen sport- en cultuurcheques worden opnieuw geldig

Werknemers met vervallen sport- en cultuurcheques, zullen deze binnenkort toch opnieuw kunnen gebruiken. Eerder maakten we dat ook al mogelijk voor vervallen maaltijd- en ecocheques. De sport- & cultuurcheques zullen voortaan ook de gegarandeerde geldigheidsduur van 15 maanden krijgen. Ik kreeg dit gedaan bij minister Vandenbroucke die toegaf dat er enkele nalatigheden waren. De cheques kunnen door mijn tussenkomst dus toch opnieuw gebruikt worden, en vijftien maanden geldigheidsduur zal wel degelijk vijftien maanden zijn.

We verlichten de energiefactuur voor elk gezin

De groep mensen die geraakt wordt door de stijgende energieprijzen wordt steeds groter. Daarom openden we met CD&V enkele weken geleden de debatten met een pleidooi voor een verlaagd btw-tarief van 21 naar 6%. Want voor ons was het duidelijk: uitzonderlijke situaties vragen uitzonderlijke maatregelen. Minister Vincent Van Peteghem slaagde erin om hier een akkoord over te sluiten binnen de regering.