Teamwork

Hebt u even tijd voor ons?

Wij, Nahima Lanjri en Liesbet Sommen, gaan samen naar de verkiezingen
van zondag 9 juni. Nahima voor het federale parlement, Liesbet voor het Europese parlement.


Twee verschillende parlementen en toch hebben we mekaar gevonden. Niet omdat we vrouw zijn,
niet omdat we beiden mama en plusmama zijn, niet omdat we tot dezelfde partij cd&v behoren.
Wél, omdat we allebei overtuigd zijn dat zowel België als Europa nog socialer moeten worden.


Het gaat daarbij om uw sociale bescherming, en dat is belangrijk voor uzelf, uw werk, uw familie,
uw vrienden. Met uw stem zal u straks uw welvaart en uw welzijn bepalen.


Uw sociale bescherming, daar gaan wij voor! Nahima hee al een mooi palmares met heel wat
sociale realisaties als federaal parlementslid. Liesbet hee veel ervaring als politiek adviseur en
beleidsmedewerker van diverse ministers.


Nahima gaat in het federaal parlement voor

 • Hogere pensioenen en een aanvullend pensioen voor iedereen
 • Een automatische toekenning van premies en tegemoetkomingen en de aanpak van armoede
 • Meer aandacht voor uitval door ziekte en burn-out op de werkvloer
 • Echte kansen op werk voor mensen met een handicap
 • Meer evenwicht tussen werk en gezin met 24 maanden familieverlof per kind
 • Het aanpakken van discriminatie op basis van gender, leeftijd, handicap, afkomst


Liesbet gaat in het Europees parlement voor

 • Een sociale EU die de koopkracht en de sociale bescherming van al haar inwoners verbetert
 • Een Europese richtlijn voor minimuminkomen, tegen armoede in Europa
 • Een opgevoerde strijd tegen sociale dumping: winst mag en moet,
 • maar niet door extreme besparingen op werknemers of ten nadele van hun gezondheid
 • Klimaatmaatregelen die goed zijn voor de planeet, maar haalbaar voor landbouw en bedrijven
 • Een groene transitie voor iedereen, ook consumenten met een lager inkomen

Wij kiezen voor een sociaal land in een sociaal Europa. Steun ons in dat sociale en geef ons uw stem.

visual_brief_site.png