Nieuws

Te gast bij Maghreb-TV

Ik was te gast bij Maghreb-TV, waar ik mijn programma en realisaties kon toelichten, zoals hogere uitkeringen en pensioenen, rouwverlof, mantelzorgverlof en gelijke kansen voor iedereen. Over thema’s die er echt toe doen: Uw Werk, Uw Welzijn, Uw Inkomen.
Ik doe dat met een recept waarin ik geloof: goed naar U luisteren, hard werken, en vooral doen. Zoals U van mij verwacht.

Een goed pensioen voor iedereen

Ik blijf mij inzetten voor een goed en fair pensioen voor iedereen. Ook vrouwen die jarenlang gezorgd hebben voor hun gezin, mogen niet afhankelijk zijn van hun partner. Dat is niet eerlijk. Iedereen moet een aanvullend pensioen kunnen krijgen. Op 9 juni vindt u mij terug op de 1ste opvolgersplaats voor de Kamer van de cd&v-lijst.

Verplicht ziektepensioen afgeschaft!

Blijven vechten tegen onrecht loont. Vorig jaar kaartte ik in het parlement aan dat ambtenaren verplicht met pensioen gestuurd worden als ze lang ziek zijn. Soms zijn ze amper 30.
Ik diende ook een resolutie in om het verplichte ziektepensioen af te schaffen. Vandaag stemmen we in de Kamer een wet die komaf maakt met het definitief ziektepensioen. Dat is goed. Want het kan niet dat ambtenaren die langdurig ziek zijn, zomaar op pensioen gestuurd worden, en geen kans krijgen om na hun ziekte opnieuw aan de slag te gaan.

 

De nieuwe pensioenwet: goed maar niet goed genoeg.

De Kamer keurde de nieuwe pensioenhervorming goed. Ben ik helemaal tevreden?
Neen, de regering had de kookpotten nog iets langer op het vuur mogen houden. Het gerecht is niet helemaal klaar.

Regering volgt mijn voorstel om verplicht medisch pensioen voor ambtenaren af te schaffen

De federale regering gaat langdurig zieke ambtenaren niet langer op verplicht medisch pensioen sturen. Hiermee volgt ze mijn resolutie voor de hervorming van dit ziektepensioen. Ik gaf aan dat het niet kan dat ambtenaren die langdurig ziek zijn, zomaar op pensioen gezet worden, en geen kans krijgen om na hun ziekte opnieuw aan de slag te gaan. Ze worden vaak op te jonge leeftijd afgeschreven. Dat verplichte ziektepensioen voor vastbenoemde ambtenaren moet dichter aanleunen bij het ziektepensioen voor werknemers uit de privésector en contractuele ambtenaren. Hierdoor hebben die vastbenoemde ambtenaren ook recht op een ziekte- of invaliditeitsuitkering en kansen op re-integratie. 

Gendermaatregel zorgt voor beter pensioen

In het pensioenakkoord van deze zomer werd de maatregel gender mee opgenomen. Dit betekent dat mensen jaren waarin ze deeltijds gewerkt hebben, kunnen omzetten naar volwaardige jaren in verband met de toegang tot het minimumpensioen. Dit zal vandaag vooral vrouwen die zich op het einde van hun loopbaan bevinden ten goede komen doordat hun wettelijk pensioen zo versterkt wordt. Vaak hebben deze vrouwen duidelijke keuzes gemaakt in kader van het gezin. Het is dan ook positief dat ze hiervoor niet langer afgestraft worden. 
Dit kan ook een extra duwtje in de rug zijn voor de meewerkende echtgenoten.  

Pensioenakkoord bereikt, maar we zijn er nog niet!

Er is een pensioenakkoord bereikt. Een stap naar een pensioensysteem waarin mensen die werken worden beloond en de groeiende vergrijzingskosten worden beperkt. Ook een stap om de Europese middelen vrij te maken die broodnodig zijn voor de heropbouw van onze economie. Maar er zullen de komende jaren zeker nog extra stappen gezet moeten worden. Samen met cd&v willen we nog verder gaan.

Wie na de pensioenleeftijd nog wil voortwerken, moet dat zonder hindernissen kunnen

Al wie de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt, moet uiteraard op pensioen kunnen gaan. Dat recht heb je en daar wil ik niets aan veranderen. In sommige gevallen kan je zelfs vervroegd op pensioen. Maar wie graag verder wil werken na de pensioenleeftijd, moet dat ook kunnen. Dat kan vandaag al zonder probleem als je zelfstandige bent. Maar wie werknemer of ambtenaar is en na zijn/haar 65ste aan de slag wil blijven, moet vandaag een aantal drempels overwinnen. En die drempels wil ik wegwerken.

Ik ben tegen het afschrijven van ambtenaren die ziek zijn

Het kan niet dat ambtenaren die langdurig ziek zijn, zomaar op pensioen gezet worden, en geen kans krijgen om na hun ziekte opnieuw aan de slag te gaan. Ze worden vaak op te jonge leeftijd afgeschreven. Dat verplichte ziektepensioen voor vastbenoemde ambtenaren moet dichter aanleunen bij het ziektepensioen voor werknemers uit de privésector en contractuele ambtenaren. Hierdoor hebben die vastbenoemde ambtenaren ook recht op een ziekte- of invaliditeitsuitkering en kansen op re-integratie. Voor de hervorming van dit ziektepensioen diende ik een resolutie in.

Laat weduwen en weduwnaars zonder kinderen ook bijverdienen naast hun overlevingspensioen

Personen met een overlevingspensioen en jonger dan 65 jaar mogen momenteel niet veel bijverdienen, want dan vermindert hun pensioen. Dit is te streng. Voor personen met kinderen zijn deze regels onlangs al aangepast, zij mogen wel meer verdienen. Ik diende nu een nieuw wetsvoorstel in om dit ook aan te passen voor mensen zonder kinderen. Het doel is hen aan te moedigen te blijven werken.