Nieuws

Te gast bij Maghreb-TV

Ik was te gast bij Maghreb-TV, waar ik mijn programma en realisaties kon toelichten, zoals hogere uitkeringen en pensioenen, rouwverlof, mantelzorgverlof en gelijke kansen voor iedereen. Over thema’s die er echt toe doen: Uw Werk, Uw Welzijn, Uw Inkomen.
Ik doe dat met een recept waarin ik geloof: goed naar U luisteren, hard werken, en vooral doen. Zoals U van mij verwacht.

Ik pleit voor een inclusievere arbeidsmarkt

Een inclusievere arbeidsmarkt met een volwaardige plaats voor wie een handicap heeft. Dat is het doel van de resolutie ik enkele maanden geleden indiende in de Kamer. Tijdens een gesprek met Herman Janssens van vzw Kando bleek de nood nog steeds hoog. Als overheid hebben we hierin een voorbeeldrol.
Vandaag zijn er slechts 1,09% medewerkers met een beperking binnen de federale overheid aan de slag.
Dit moet beter want een job biedt je ook de kans op zelfplooiing, sociale contacten en deelname aan de samenleving.

EDC gestemd in Europees Parlement

De European Disability Card is gisteren gestemd in het Europese parlement. Binnen de Kamer heb ik deze EDC-kaart en vooral de mensen erachter, steeds gesteund. Dankzij de twee resoluties die ik indiende ervaren mensen met een beperking minder drempels op het werk en in hun vrije tijd. Want iedereen heeft recht op werkbaar werk en een vrijetijdsbeleving op maat.

Mijn bewondering voor het CAW

Mijn bewondering voor het Antwerpse CAW-team! Het is een prachtige organisatie die gezinnen, die het erg moeilijk hebben, een veilig onderkomen biedt. Ze helpen mensen in een kwetsbare situatie zoals bij persoonlijke problemen, wanneer je je mentaal onwel voelt of je hebt problemen thuis, dan kan je er steeds terecht voor ondersteuning op maat. Je vindt CAW’s in heel Vlaanderen en Brussel en waarschijnlijk ook bij jou in de buurt. Het echte veldwerk, daar is moed voor nodig.

Automatische financiële ondersteuning als je je partner verliest

Wie jonger is dan 50 en zijn of haar partner verliest, zal binnenkort automatisch financieel ondersteund worden. Een vraag die ik vorig jaar al stelde aan minister Lalieux! De ombudsman maakte intussen dezelfde bedenking waarop de minister eindelijk overging tot actie.

Als je levensloos kindje geboren wordt, heb je recht op rust

Als Kamerlid diende ik een wetsvoorstel dat ouders van levenloos geboren kinderen na een zwangerschapsduur van minimaal 140 dagen (20 weken) de mogelijkheid geeft om moederschapsrust en geboorteverlof op te nemen. Ook het rouwverlof bij het verlies van een kind wil ik verlengd zien van 10 tot 20 dagen.

En daarom wil ik mantelzorg uitbreiden

CM-voorzitter Luc Van Gorp bracht begin april 2024 in een opinie-artikel in De Morgen meer duiding over zijn ideeëngoed rond het levenseinde. Een idee dat veel stof deed opwaaien.Maar in die opiniebijdrage van de CM-voorzitter noteer ik volgende zin : ''En als samenleving creëren we te weinig ruimte om zelf zorg te dragen voor diegenen die ons het meest dierbaar zijn.'

Revalidatieweide: herstellen in de natuur

Samen met burgemeester Dieter Wouters en schepenen Rit Luyckx en Katrin Kempenaers bezocht ik de Revalidatieweide in Wuustwezel. Dankzij voormalig triatleet Marc Herremans, Jan Ruts en Lotte De Vet, een groep fantastische vrijwilligers en privépartners kunnen kinderen met een fysieke of mentale beperking revalideren in de prachtige Kempense natuur. Want iedereen heeft recht op goede zorgen en een vrijetijdsbeleving op maat! Ik ga alvast in het parlementaan de slag  met de bekommernissen van deze organisatie.

Wist je dat... jongeren tot 25 jaar gratis naar de psycholoog kunnen?

Kinderen en jongeren tot en met 23 jaar hebben toegang tot een kosteloos aanbod van geconventioneerde eerstelijnspsychologen en orthopedagogen. Het aantal terugbetaalde interventies binnen de periode van een jaar hangt af van het soort zorg dat je nodig hebt en je leeftijd. Ook groepssessies met minimaal tien personen bij het CLB, in scholen of in OverKop-huizen zijn gratis, voor jongeren én volwassenen.

Menstruatiearmoede en mantelzorg opnieuw op de agenda

Tijdens de Commissie Sociale Zaken en Werk streed half januari opnieuw tegen menstruatiearmoede en voor flexibelere mantelzorg. Nu de adviezen van o.a. Vrouwenraad, BruZelle en Gezinsbond binnen zijn, is het tijd om mijn amendementen op tafel te leggen.