STEUN AAN VRIJWILLIGERSWERK!

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Vandaag sprak ik voor Wascabi, de federatie van het sociaal cultureel werk en amateurkunsten, om het op te nemen voor het verenigingsleven en de vrijwilligers.

In ons land zijn naar schatting 100 000 vzw’s en meer dan een miljoen vrijwilligers actief.  Zij het kloppend hart van onze samenleving. Verenigingswerkers brengen overal mensen samen, van grootstad tot gehucht. Het verenigingswerk is dan ook van onschatbare waarde en onvervangbaar.  Het maakt onze samenleving rijker door het maatschappelijke doel waar talloze vrijwilligers zich achter scharen. Daarnaast voelen mensen in het verenigingsleven zich meer betrokken bij het lokale beleid en staan ze over het algemeen positiever in het leven.
Maar verenigingen die draaien op vrijwilligers zijn vaak het slachtoffer van allerhande verplichtingen en administratieve formaliteiten, terwijl verenigingen eigenlijk met hun kernactiviteit moeten bezig kunnen zijn: het organiseren van vrijetijdsactiviteiten en het verenigen van mensen om samen vorm te geven aan de samenleving.  

In juni werd daarom een resolutie goedgekeurd, die door voormalig collega Steven Matheï werd ingediend, en die 10 concrete maatregelen omvat om VZW’s te ontlasten. We willen ook zorgen dat er echt werk wordt gemaakt van deze aanbevelingen aan de regering.  Daarom zal ik dit van nabij opvolgen.

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!