Nieuws

Mijn bewondering voor het CAW

Mijn bewondering voor het Antwerpse CAW-team! Het is een prachtige organisatie die gezinnen, die het erg moeilijk hebben, een veilig onderkomen biedt. Ze helpen mensen in een kwetsbare situatie zoals bij persoonlijke problemen, wanneer je je mentaal onwel voelt of je hebt problemen thuis, dan kan je er steeds terecht voor ondersteuning op maat. Je vindt CAW’s in heel Vlaanderen en Brussel en waarschijnlijk ook bij jou in de buurt. Het echte veldwerk, daar is moed voor nodig.

Automatische financiële ondersteuning als je je partner verliest

Wie jonger is dan 50 en zijn of haar partner verliest, zal binnenkort automatisch financieel ondersteund worden. Een vraag die ik vorig jaar al stelde aan minister Lalieux! De ombudsman maakte intussen dezelfde bedenking waarop de minister eindelijk overging tot actie.

Als je levensloos kindje geboren wordt, heb je recht op rust

Als Kamerlid diende ik een wetsvoorstel dat ouders van levenloos geboren kinderen na een zwangerschapsduur van minimaal 140 dagen (20 weken) de mogelijkheid geeft om moederschapsrust en geboorteverlof op te nemen. Ook het rouwverlof bij het verlies van een kind wil ik verlengd zien van 10 tot 20 dagen.

Meer ouderschapsverlof dankzij flexibelere regels

Het familiekrediet: een steunpilaar voor ouders

Om ouders te helpen een beter evenwicht te vinden tussen werk en gezin leggen we een nieuw model van ouderschapsverlof op tafel: het FAMILIEKREDIET! Een plan waar ik aan heb meegewerkt en trots op ben.

Steeds meer gezinnen vragen een voorschot aan Davo

Als koppels met kinderen uit elkaar gaan, dan valt automatisch het woord alimentatie. En de betaling van dit onderhoudsgeld voor de kinderen loopt niet altijd van een leien dakje. Daarom is er sinds 2003 de Dienst voor Alimentatievordering. Ik volg de dienst nauw op en kwam tot de vaststelling dat de voorschotten op alimentatiegeld in 2 jaar gestegen zijn met 17%. Ook de inning van achterstallig alimentatiegeld bij onderhoudsplichtigen steeg met 20 miljoen euro. Dat wil zeggen dat meer en meer mensen de weg naar DAVO vinden. En dat is maar goed ook want eenoudergezinnen zijn vaak kwetsbaar en genieten dankzij DAVO een betere bescherming.

Extra geboorteverlof bij vroeggeboorte of zieke baby

Het is hartverscheurend als je pasgeboren kindje langer in het ziekenhuis moet blijven, terwijl je zelf naar huis mag. Die zware periode moet je samen als koppel het hoofd kunnen bieden. Een resolutie vertrekt nu naar de regering om vaders en meeouders meer geboorteverlof te geven.

Rosette en Bruno de pleegouders der pleegouders

Je thuis delen, verrijkt je leven. Rosette Liekens en haar man Bruno Demey belichamen het motto van Pleegzorg Vlaanderen. Zij vangen al 44 jaar pleegkinderen op en verwelkomden 65 kinderen in hun warm nest voor een korte of langere periode. Ik ging met hen in dialoog over hun bezorgdheden als ervaren pleegouders.

Alle werkende vrouwen hebben recht op ouderschapsverlof

Het weekblad Visie van beweging.net, gaf aan dat een kwart van de werkende vrouwen geen recht heeft op ouderschapsverlof. De huidige stelsels kunnen beter, zeker qua vergoeding. Ik denk dan aan een pakket met kindvolgend verlof, waarvan een deel van het geboorteverlof door beide ouders opgenomen wordt. Gezinnen waarin beide ouders hun zorgverlof opnemen, worden beloond met een uitbreiding van het verlof. Ook plusouders en grootouders zouden gebruik kunnen maken van dat zorgverlof.