Nieuws

Dak- en thuislozen geteld

De resultaten van de eerste Antwerpse telling van dak- en thuislozen zijn er. Die telling is er reeds in veel Vlaamse steden. Maar Antwerpen bleef lang aan de zijlijn staan. Ik vroeg verschillende malen om die telling toch te doen. Wat nu eindelijk gebeurde. De cijfers geven de stad nu een beter inzicht in de doelgroep van de vaak onzichtbare dak- en thuislozen. Op basis van cijfers kan je nu beleid voeren.

Blijven strijden voor erkenning asbestslachtoffers

Het is hoog tijd om de huidige regeling voor asbestslachtoffers bij te sturen om zo het leed van slachtoffers en hun nabestaanden meer te erkennen.

Het familiekrediet: een steunpilaar voor ouders

Om ouders te helpen een beter evenwicht te vinden tussen werk en gezin leggen we een nieuw model van ouderschapsverlof op tafel: het FAMILIEKREDIET! Een plan waar ik aan heb meegewerkt en trots op ben.

Nultolerantie voor geweld tegen hulpverleners

Met cd&v Antwerpen gaan we voor een nultolerantie voor geweld tegen veiligheidsberoepen. Tijdens oudejaarsnacht in Antwerpen is nog maar eens gebleken dat we dit hoog op de politieke agenda moeten zetten. Toen werd onder meer een MUG onderweg naar een interventie bestookt door een groepje heethoofden. Mensen die instaan voor onze veiligheid, verdienen ons allergrootste respect. 

Menstruatiearmoede en mantelzorg opnieuw op de agenda

Tijdens de Commissie Sociale Zaken en Werk streed half januari opnieuw tegen menstruatiearmoede en voor flexibelere mantelzorg. Nu de adviezen van o.a. Vrouwenraad, BruZelle en Gezinsbond binnen zijn, is het tijd om mijn amendementen op tafel te leggen. 

Wist je dat... je sinds kort recht hebt op 5 dagen zorgverlof?

Wist je dat je sinds kort recht hebt op 5 dagen zorgverlof?  Niet alleen als werknemer, ook als ambtenaar. Die dagen worden wel in mindering gebracht van je 10 dagen verlof om dwingende redenen en zijn normaal gezien niet vergoed. Dat het geeft je wel ruimte om thuis te zijn als het nodig is. Een ziek kind, een ongeval of waterschade aan je huis, dan kan het werk wel even wachten. 

De nieuwe werkwijze voor belastingvermindering bij uitgaven voor kinderopvang, moet eenvoudiger

Opdat gezinnen die gebruik maken van de kinderopvang, in aanmerking komen voor een belasintgvermindering op de uitgaven van de opvang, moeten de gezinnen een attest krijgen van de opvangdienst. Daarnaast moeten de kinderopvangorganisaties de gegevens ook elektronisch overmaken aan de FOD Financiën. Dit zou moeten leiden tot een vereenvoudiging voor de burger, maar het breng voor de opvangdiensten een verhoging van de afministratieve last mee. Zo moet de verzending van de gegevens gebeuren via Belcotax-on-web, wat een zeer complexe procedure is. Vandaag stelde ik de minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, hierover enkele vragen. De minister antwoordde dat hij en zijn administratie zich bewust zijn van de moeilijkheden waarmee de sector te kampen heeft. Daarom zal de administratie nog deze maand het middenveld en de koepelorganisaties beter informeren over de nieuwe werkwijze. Daarnaast zal het systeem van gegevensverzending vereenvoudigd worden. Een "BOWConvert86" hulptool zal het gemakkelijker maken om de formulieren elektronisch in te dienen.

Bezoek aan de Free Clinic

Vandaag kregen we een bijzonder warme ontvangst met een inspirerende babbel bij Free Clinic. Ze staan al jaren in de voorste linie als het over drugshulp en preventie gaat. Ze zetten mens en gezondheid centraal in een heel laagdrempelige aanpak. Organisaties zoals deze zijn onmisbaar. Ook bedankt aan Annelies Verlinden, Hilde Crevits en Orry Van de Wauwer om er bij te zijn.

Je bent jonger dan 50 jaar en je verliest je partner? Dan moet je automatisch een tijdelijke uitkering krijgen

Helaas verliezen heel wat mensen hun partner, ook soms mensen jonger dan 50. Naast een emotioneel verlies, betekent dit ook vaak een financieel verlies. Deze personen hebben recht op een overgangsuitkering, maar vaak weten ze dit niet. Het gaat toch om een aanzienlijk bedrag van gemiddeld 1.553 euro/ maand. Ik wil ervoor zorgen dat ze dit voortaan automatisch krijgen.

Feest op Borgerrio met Vips Ekeren

Feest in Borgerhout op het buurt- en straatfeest Borgerrio. Heel Borgerhout en omstreken vierde feest. Samen met Vips Ekeren, waarbij ik af en toe vrijwillig, hebben we er een heerlijke dag van gemaakt.