Sociale zaken

nieuws over Sociale bescherming

Ook recht op tegemoetkomingen voor subsidiair beschermden met een handicap

Mensen met een handicap hebben recht op een inkomensvervangende en integratietegemoetkoming. Indien ze voldoen aan de voorwaarden, zouden ook subsidiair beschermden met een beperking hier recht op moeten hebben.

CD&V wil sociaal energietarief uitbreiden naar mensen met laag inkomen

Het sociaal energietarief moet voortaan gelden voor iedereen met een laag inkomen, niet alleen voor mensen met een leefloon of een ander sociaal statuut. Dat stelde ik en mijn collega Kamerlid, Leen Dierick voor. Het voordeel moet wel afnemen naarmate het inkomen stijgt, zodat mensen die meer verdienen maar toch nog een beperkt inkomen hebben, ook kunnen profiteren van het sociaal tarief.

Laat weduwen en weduwnaars zonder kinderen ook bijverdienen naast hun overlevingspensioen

Personen met een overlevingspensioen en jonger dan 65 jaar mogen momenteel niet veel bijverdienen, want dan vermindert hun pensioen. Dit is te streng. Voor personen met kinderen zijn deze regels onlangs al aangepast, zij mogen wel meer verdienen. Ik diende nu een nieuw wetsvoorstel in om dit ook aan te passen voor mensen zonder kinderen. Het doel is hen aan te moedigen te blijven werken.

Minister maakt werk om tijdelijke werkloosheid door corona in 2022 gelijk te stellen

Met een parlementaire vraag bevroeg ik de minister van werk Pierre-Yves Dermagne opnieuw over de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona in 2022, voor vakantiedagen en vakantierechten van werknemers. Dermagne liet me weten dat er een Koninklijk Besluit (KB) is voorbereid om de bijdragen van werkgevers tijdelijk te verhogen, zodat er financiële middelen beschikbaar zijn voor de gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid van werknemers voor hun vakantiedagen en vakantierechten. Er wordt ook bevestigd dat de sociale partners een unaniem akkoord hebben bereikt om de perioden van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona gelijk te schakelen voor de berekening van jaarlijkse vakantie voor zowel arbeiders als bedienden. De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) zal hiervoor kunnen rekenen op een lening uit de andere jaarlijkse vakantiefondsen.

Onzekerheid en chaos bij Delhaize: CD&V roept op tot actie voor behoud van werk en arbeidsvoorwaarden

Recentelijk heeft Delhaize aangekondigd dat zij van plan zijn om de 128 winkels die ze momenteel in eigen beheer hebben, over te laten aan zelfstandige uitbaters. Dit nieuws kwam voor de meer dan 9.000 werknemers als een complete verrassing en sloeg in als een bom. Het personeel was zo geschrokken dat meer dan 100 Delhaizewinkels spontaan hun deuren sloten. Deze sluiting duurt nog steeds voort en zal waarschijnlijk tot dinsdag duren. Ik heb de Minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne (PS), hierover bevraagd en heb gepleit voor de aanstelling van een sociaal bemiddelaar om verdere chaos te voorkomen.

Welzijn van huishoudhulpen in dienstenchequebedrijven moet beter

Als huishoudhulp kan het lastig zijn om je werk te doen, vooral als je moet werken in koude huizen tijdens de wintermaanden. Dit kan niet alleen ongemak veroorzaken, maar ook gezondheidsproblemen. De huidige wetgeving beschermt huishoudhulpen niet genoeg op de werkplek, dus er moet iets veranderen om hun veiligheid en welzijn te garanderen.

Minister Lalieux stelt haar federaal actieplan voor personen met een handicap voor

Minister Karine Lalieux stelde haar Federaal actieplan voor personen met een handicap (2021-2024), voor in de commissie. Ik kreeg de tijd om mijn accenten te leggen en feedback te geven op het plan dat voorligt.

Stop nu het geweld tegen vrouwen met een handicap

In het parlement vroeg ik aandacht voor een zeer belangrijk onderwerp: de discriminatie en het geweld waar vrouwen met een handicap mee te maken hebben. Uit het parallel rapport dat Unia heeft opgesteld voor het Committee on the Elimination of Discrimination against Women van de Verenigde Naties, blijkt dat vrouwen met een handicap een hoger risico lopen op discriminatie en geweld dan mannen. Dit zijn verontrustende vaststellingen die we niet langer kunnen negeren.

23.000 vrouwen in België genitaal verminkt

Op de Internationale Dag tegen Vrouwenbesnijdenis bezocht ik een bijeenkomst rond 'Voorkomen en Beschermen' van GAMS België. Het is schokkend dat in België momenteel naar schatting 23.000 vrouwen genitaal verminkt werden, en dat er nog eens 12.000 meisjes risico lopen om verminkt te worden. Het is daarom van cruciaal belang dit onderwerp hoog op de politieke agenda te plaatsen. Begin februari werd daarom de Internationale Dag tegen Vrouwenbesnijdenis georganiseerd.

Het faillissement van Makro Cash & Carry Belgium

Begin dit jaar werd het faillissement van Makro Cash & Carry Belgium uitgesproken door de Antwerpse ondermingsrechtbank. 1400 jobs zijn hierdoor verloren gegaan, dat maakt het faillissement van Makro momenteel een actueel en dramatisch onderwerp in België. Ik stelde over deze ontslagronde en het faillissement een parlementaire vraag aan Pierre-Yves Dermagne, minister van Economie en Werk.