23.000 vrouwen in België genitaal verminkt

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Op de Internationale Dag tegen Vrouwenbesnijdenis bezocht ik een bijeenkomst rond 'Voorkomen en Beschermen' van GAMS België. Het is schokkend dat in België momenteel naar schatting 23.000 vrouwen genitaal verminkt werden, en dat er nog eens 12.000 meisjes risico lopen om verminkt te worden. Het is daarom van cruciaal belang dit onderwerp hoog op de politieke agenda te plaatsen. Begin februari werd daarom de Internationale Dag tegen Vrouwenbesnijdenis georganiseerd.

GAMS België is sinds 1996 een non-profitorganisatie die zich inzet voor vrouwen die slachtoffer zijn van genitale verminking. Ik woonde een studiedag van hen bij. De organisatie werkt aan het voorkomen van genitale verminking en biedt hulp en ondersteuning aan vrouwen die al verminkt zijn, met voorlichting en psychologische ondersteuning. Bovendien biedt de organisatie trainingen aan ouders en gemeenschappen om hen bewust te maken van de schadelijke gevolgen van genitale verminking.

Helaas blijkt uit schattingen van de FOD Gezondheid en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen dat er momenteel ongeveer 23.000 vrouwen in België wonen die genitaal verminkt zijn. Bovendien lopen nog eens 12.000 meisjes risico op genitale verminking. Een deel van het probleem is dat veel meisjes in het land van herkomst worden verminkt, bijvoorbeeld tijdens vakanties.

Het is van groot belang dat we als samenleving blijven strijden tegen deze vorm van geweld tegen vrouwen en dat we organisaties zoals GAMS België blijven ondersteunen in hun werk om vrouwen te helpen en verminking te voorkomen. Het is essentieel dat we bewustzijn creëren over deze problematiek en dat we blijven werken aan een wereld waarin vrouwen vrij zijn om te leven zonder de angst en pijn van genitale verminking.

Nieuws

Nahima op de klapstoel - uw welzijn

Voor u ga ik op de klapstoel zitten. Om het te hebben over 3 zaken die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen
Vandaag is het de beurt aan welzijn.

Nahima op de klapstoel - uw inkomen

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen. We trappen de spits af met uw inkomen.

Nahima op de klapstoel

Nahima WIE?
Nahima LANJRI!