Sociale zaken

nieuws over Sociale bescherming

Proximus mag niet met illegale arbeiders werken op haar bouwplaatsen

Een aantal onderaannemers waarmee telecombedrijf Proximus in zee ging, werd betrapt op zwartwerk en uitbuiting van werknemers. Dat is onaanvaardbaar, Proximus is een bedrijf waarin de overheid zetelt en heeft zelfs een voorbeeld te geven aan alle ondernemingen. In de plenaire vergadering heb ik minister van Overheidsbedrijven en Telecommunicatie Petra De Sutter duidelijk gesteld dat dit niet kan, en niet de paraplu moet worden opengetrokken dat het om onderaannemers gaat. Voor een welvarend land als het onze is dit een regelrechte schande.

Zelfstandige helpers moeten gelijk behandeld worden

Een verouderd Koninklijk Besluit uit de jaren ’60 is dringend aan een update toe, omdat het momenteel voor een ongelijkheid zorgt bij de opbouw van (pensioen)rechten van ongehuwde zelfstandige helpers. Ik bevroeg minister Clarinval hierover en de minister beloofde me een denkoefening op te starten om dit probleem aan te pakken.

Nog voor de zomer evaluatie van sociaal statuut onthaalouders

Onthaalouders hoeven niet lang te wachten op de herziening van hun sociaal statuut. Dat bevestigde minister Vandenbroucke toen ik hem hierover een vraag stelde in de commissie. Nog voor de zomer zal de herziening ervan en het daaropvolgende debat in de kamer worden afgerond. Het statuut van onthaalouders bevat de toegang tot werkloosheid, de regeling inzake ziekte, arbeidsongevallen, vakantiegeld en de opbouw van pensioenen. Door deze evaluatie komt er meer inzicht in zowel de knelpunten als de positieve aspecten van het statuut en kunnen de nodige verbeteringen worden aangebracht.

Coronatoeslag voor uitkeringsgerechtigden

De afgelopen maanden werd veel financiële steun toegekend: tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht, extra budgetten voor de OCMW’s. Maar verschillende middenveldorganisaties vragen om extra directe financiële hulp voor mensen in armoede of voor wie door Corona een groot inkomensverlies leidt. Daarnaast vragen ze om een coronatoeslag toe te kennen aan uitkeringsgerechtigden bovenop hun uitkering. Ik vroeg aan de minister of hij zal ingaan op deze vragen. De regering zal vanaf juli gedurende zes maanden 50 euro per maand toekennen aan mensen die een leefloon, tegemoetkoming voor personen met een handicap of een IGO krijgen.