Nog voor de zomer evaluatie van sociaal statuut onthaalouders

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Onthaalouders hoeven niet lang te wachten op de herziening van hun sociaal statuut. Dat bevestigde minister Vandenbroucke toen ik hem hierover een vraag stelde in de commissie. Nog voor de zomer zal de herziening ervan en het daaropvolgende debat in de kamer worden afgerond. Het statuut van onthaalouders bevat de toegang tot werkloosheid, de regeling inzake ziekte, arbeidsongevallen, vakantiegeld en de opbouw van pensioenen. Door deze evaluatie komt er meer inzicht in zowel de knelpunten als de positieve aspecten van het statuut en kunnen de nodige verbeteringen worden aangebracht.

Zopas bevroeg ik de minister over zijn plannen omtrent de evaluatie van het statuut van de onthaalouders. In het regeerakkoord werd er immers afgesproken om dit statuut te evalueren. De rol van onthaalouders in onze samenleving mag namelijk niet onderschat worden. Door hen krijgen mensen de kans om te werken of een opleiding te volgen. Ook dragen ze bij aan een goede work-lifebalance voor werkende ouders. Ze hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast blijft de vraag naar kinderopvang veel groter dan het aanbod. Kortom, redenen genoeg om onthaalouders een degelijk statuut met voldoende bescherming te bieden.

Minister Vandenbroucke stelde dat hij binnenkort zijn collega’s, de minister van Werk en de minister van Financiën, zal raadplegen over de precieze aanpak van de herziening van het statuut. Ook beloofde minister Vandenbroucke om alle betrokken experten, administraties en actoren uit te nodigen voor een uitgebreid overleg. Gezien dat de gemeenschappen bevoegd zijn voor de financiering van kinderopvang, zullen ook zij deelnemen aan de evaluatie.

Zelf diende ik al verschillende wetsvoorstellen die:

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!