31-01-2020

Onthaalouders verdienen een pensioen voor alle jaren die ze als onthaalouder werkten. Dat is eerlijk en logisch. Maar bij onthaalouders is dat niet zo. De jaren die ze voor 2003 werkten, tellen niet mee voor het pensioen.  

Kinderopvang is belangrijk. Ouders kunnen daardoor werken of een opleiding volgen, kinderen leren omgaan met andere kinderen. Naast kinderdagverblijven vangen ook onthaalouders kinderen op. Het afgelopen jaar vingen zij bijna 32.000 kinderen op.

Toch duurde het nog tot 2003 voor onthaalouders een sociaal statuut kregen. Van toen af kregen ze toegang tot vergoeding voor werkloosheid, arbeidsongevallen, kinderbijslag en pensioen.

Maar onthaalouders hebben nog geen recht op loopbaanonderbreking, tijdskrediet en geen gewaarborgd loon bij ziekte.

Ook de pensioenrechten werden niet gelijkgeschakeld. Oudere onthaalouders moeten vaststellen dat ze onvoldoende pensioenjaren opbouwden. Dat ligt niet aan hen, maar aan de wetgeving.

Een onthaalouder die in 2020 op pensioen gaat na een volledige loopbaan, kan slechts genieten van 17 jaren pensioenopbouw. Te beginnen vanaf 2003, toen het sociaal statuut werd ingevoerd. De jaren voordien tellen niet mee. Dat is onrechtvaardig. Ik diende daarom een wetsvoorstel in om de jaren voor 2003, ook op te nemen in de pensioenberekening. Zo zorgen we voor een eerlijk pensioen, gebaseerd op het reële aantal gewerkte jaren.

Lees hier het artikel in de Visie van januari 2020. 

Bekijk hier mijn wetsvoorstel.