Zelfstandige helpers moeten gelijk behandeld worden

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Een verouderd Koninklijk Besluit uit de jaren ’60 is dringend aan een update toe, omdat het momenteel voor een ongelijkheid zorgt bij de opbouw van (pensioen)rechten van ongehuwde zelfstandige helpers. Ik bevroeg minister Clarinval hierover en de minister beloofde me een denkoefening op te starten om dit probleem aan te pakken.

Zelfstandige helpers die regelmatig meer dan 90 dagen per jaar helpen zijn verplicht om zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en dit vanaf het jaar waarop ze 20 worden. Zo krijgen ze recht op bepaalde uitkeringen en bouwen ze pensioenrechten op. Zelfstandige helpers van 18 of 19 jaar zijn vrijgesteld van deze aansluiting en van het betalen van sociale bijdragen. Tenzij je gehuwd bent. Het probleem is dat wie er als 18-jarige aan de slag gaat als helper en niet gehuwd is, voor de eerste twee jaar geen (pensioen)rechten kan opbouwen. Wie op 18-jarige leeftijd wel getrouwd  is en aan de slag gaat als helper, kan dit wel. Dit zorgt uiteraard voor een ongelijke behandeling tussen gehuwde en ongehuwde helpers. 

Ik vroeg de minister om deze ongelijkheid weg te werken. Minister Clarinval is bereid om hierover een denkoefening op te starten met in het achterhoofd een goed evenwicht tussen, enerzijds geen extra financiële lasten voor de zelfstandigen en anderzijds het wegwerken van deze ongelijke behandeling. Ook zal de minister advies opvragen.

Ik ben blij dat de minister bereid is dit probleem aan te pakken. Ofwel kan er gewerkt worden met een beperkte bijdrage waarbij je als helper toch (pensioen)rechten kan opbouwen, ofwel kan het ook een keuze worden om bijdragen te betalen. Deze regels moeten dan zowel gelden voor gehuwden als ongehuwden. Vandaag zijn deze keuzemogelijkheden er nog niet.

Ik denk voornamelijk dat we de discriminatie moeten wegwerken. Om dit te illustreren met een voorbeeld lijkt het me niet logisch dat bijvoorbeeld twee 19-jarige jongeren, die beiden evenveel werken in de zaak van hun ouders, maar de ene is gehuwd en de andere niet omdat die samenwonend is bij zijn vriend(in) of zijn ouders, ongelijk moeten behandeld worden. Het lijkt me niet logisch dat de ene persoon dan (pensioen)rechten kan opbouwen en de andere krijgt die kans niet. Of je nu bent gehuwd of niet, het lijkt me logisch dat dat de regels voor iedereen hetzelfde moeten zijn. Ik vind dit een verregaande vorm van betutteling dat wij zomaar kunnen bepalen wie er zich moet aansluiten en wie niet! De regels moeten voor iedereen uniform zijn, of dat je nog bij je ouders woont, samenwoont met je vriendin of gehuwd bent, dat zou het verschil niet mogen maken.

Wil je meer weten over het statuut zelfstandige helper? Klik dan hier

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!