Sociale zaken

nieuws over Sociale bescherming

Ik pleit voor een inclusievere arbeidsmarkt

Een inclusievere arbeidsmarkt met een volwaardige plaats voor wie een handicap heeft. Dat is het doel van de resolutie ik enkele maanden geleden indiende in de Kamer. Tijdens een gesprek met Herman Janssens van vzw Kando bleek de nood nog steeds hoog. Als overheid hebben we hierin een voorbeeldrol.
Vandaag zijn er slechts 1,09% medewerkers met een beperking binnen de federale overheid aan de slag.
Dit moet beter want een job biedt je ook de kans op zelfplooiing, sociale contacten en deelname aan de samenleving.

EDC gestemd in Europees Parlement

De European Disability Card is gisteren gestemd in het Europese parlement. Binnen de Kamer heb ik deze EDC-kaart en vooral de mensen erachter, steeds gesteund. Dankzij de twee resoluties die ik indiende ervaren mensen met een beperking minder drempels op het werk en in hun vrije tijd. Want iedereen heeft recht op werkbaar werk en een vrijetijdsbeleving op maat.

Automatische financiële ondersteuning als je je partner verliest

Wie jonger is dan 50 en zijn of haar partner verliest, zal binnenkort automatisch financieel ondersteund worden. Een vraag die ik vorig jaar al stelde aan minister Lalieux! De ombudsman maakte intussen dezelfde bedenking waarop de minister eindelijk overging tot actie.

Te weinig praktijktesten op de arbeidsmarkt

Praktijktesten zijn cruciaal om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. Maar de afgelopen 2 jaar zijn er slechts 15 praktijktesten uitgevoerd. En er worden nog steeds geen testpersonen ingezet om mogelijke discriminatie op te sporen. Tijdens de commissie Sociale Zaken pleitte ik er voor om in een hogere versnelling te gaan. Dit moet beter!

Sociaal energietarief mag niet afhangen van statuten

Alles of niets. Dat is vandaag het probleem met het sociaal energietarief. Als je werkt aan een laag loon, dan heb je in principe geen recht op een sociaal tarief om je energiefacturen te betalen. Je mankeert immers het bijhorende statuut. Zo kan een leefloner met hetzelfde inkomen wel beroep doen op dat sociaal tarief. Daarom pleitte ik eind januari 2024 in de commissie Energie voor een rechtzetting hiervan.

Steeds meer gezinnen vragen een voorschot aan Davo

Als koppels met kinderen uit elkaar gaan, dan valt automatisch het woord alimentatie. En de betaling van dit onderhoudsgeld voor de kinderen loopt niet altijd van een leien dakje. Daarom is er sinds 2003 de Dienst voor Alimentatievordering. Ik volg de dienst nauw op en kwam tot de vaststelling dat de voorschotten op alimentatiegeld in 2 jaar gestegen zijn met 17%. Ook de inning van achterstallig alimentatiegeld bij onderhoudsplichtigen steeg met 20 miljoen euro. Dat wil zeggen dat meer en meer mensen de weg naar DAVO vinden. En dat is maar goed ook want eenoudergezinnen zijn vaak kwetsbaar en genieten dankzij DAVO een betere bescherming.

Een toegankelijke arbeidsmarkt voor mensen met een beperking

Onlangs diende ik een resolutie in om een inclusiever arbeidsmarktbeleid te voeren met een volwaardige plek voor wie een arbeidshandicap heeft. Heel wat personen met een handicap kunnen en willen werken maar worden geconfronteerd met discriminatie en moeilijk te overwinnen drempels. België behoort met een disability employment gap (kloof tussen tewerkstellingsgraad van de actieve bevolking in het algemeen en tewerkstellingsgraad van de actieve bevolking met een lichte en/of zware tewerkstellingsbeperking) van 35,3% op Europees niveau tot de slechtste leerlingen van de klas. Alleen Kroatië en Ierland doen nog slechter. Het EU-gemiddelde ligt op 21,4%.In mijn resolutie stel ik zowel voor de overheid, reguliere arbeidsmarkt als zelfstandigen maatregelen voor die deze cijfers moeten opkrikken. Ondanks het streefcijfer van 3%, werken er vandaag amper 1,09% personen met een handicap bij de federale overheid. 

 

Pleidooi voor een sociaal energietarief

De winter staat voor de deur zonder een uitgebreid sociaal tarief. een statuut of niet, mensen met een beperkt inkomen moeten ook kunnen genieten van een sociaal energietarief! Hierbij mijn pleidooi in de Kamer.

European Disability Card: de uniforme parkeerkaart voor personen met een beperking is er!

De Europese Commissie heeft vandaag een versterkte “European Disability Card” en een uniforme parkeerkaart voor personen met een handicap voorgesteld. De gehandicaptenkaart wordt uitgebreid van 8 naar 27 lidstaten. Cindy Franssen: “België nam in 2016 het voortouw om de erkenning van handicap grensoverschrijdend te maken. Ik ben dan ook heel tevreden dat het pilootproject wordt uitgebreid naar alle Europese lidstaten. Dit is een belangrijke stap voor personen met een handicap. Het is nu aan de lidstaten om samen met het Europees Parlement tot een akkoord te komen, zodat de kaarten zo spoedig mogelijk kunnen uitgerold worden in heel de EU.”