Laat weduwen en weduwnaars zonder kinderen ook bijverdienen naast hun overlevingspensioen

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Personen met een overlevingspensioen en jonger dan 65 jaar mogen momenteel niet veel bijverdienen, want dan vermindert hun pensioen. Dit is te streng. Voor personen met kinderen zijn deze regels onlangs al aangepast, zij mogen wel meer verdienen. Ik diende nu een nieuw wetsvoorstel in om dit ook aan te passen voor mensen zonder kinderen. Het doel is hen aan te moedigen te blijven werken.

Een overlevingspensioen is een uitkering die wordt gegeven aan nabestaanden wanneer hun partner overlijdt. Het doel is om financiële steun te bieden en hun welzijn te beschermen. Je kunt het overlevingspensioen combineren met een inkomen uit arbeid. Om in aanmerking te komen, moet je minstens 1 jaar getrouwd zijn en de minimumleeftijd hebben bereikt of al met pensioen zijn op het moment van overlijden. De hoogte van het overlevingspensioen hangt af van de loopbaan van je overleden partner en of deze op pensioen was op het moment van overlijden.

Als je niet aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet om een overlevingspensioen te ontvangen, kun je wel een tijdelijke uitkering, de overgangsuitkering, krijgen als langstlevende huwelijkspartner.

Ik diende een nieuw wetsvoorstel in, waarin ik pleit om de regeling voor het toegestane beroepsinkomen voor personen jonger dan 65 jaar die alleen, zonder kinderen, van een of meerdere overlevingspensioenen leven, te verhogen. Dit kan mensen zonder kinderen stimuleren om actief te blijven deelnemen aan de arbeidsmarkt en de werkloosheidsval verminderen. Weduwen/weduwnaars van 65 jaar of ouder hebben meestal al een rustpensioen en kunnen doorgaans onbeperkt bijverdienen.

Lees hier mijn wetsvoorstel.

Lees hier hoeveel je momenteel mag bijverdienen.

Lees hier mijn vorig wetsvoorstel dat het overlevingspensioen beter cumuleerbaar maakt met een inkomen uit arbeid (dit werd onlangs gedeeltelijk gerealiseerd door de regering).

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!