Onzekerheid en chaos bij Delhaize: CD&V roept op tot actie voor behoud van werk en arbeidsvoorwaarden

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Recentelijk heeft Delhaize aangekondigd dat zij van plan zijn om de 128 winkels die ze momenteel in eigen beheer hebben, over te laten aan zelfstandige uitbaters. Dit nieuws kwam voor de meer dan 9.000 werknemers als een complete verrassing en sloeg in als een bom. Het personeel was zo geschrokken dat meer dan 100 Delhaizewinkels spontaan hun deuren sloten. Deze sluiting duurt nog steeds voort en zal waarschijnlijk tot dinsdag duren. Ik heb de Minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne (PS), hierover bevraagd en heb gepleit voor de aanstelling van een sociaal bemiddelaar om verdere chaos te voorkomen.

Als ik me in de schoenen van het personeel verplaats, begrijp ik heel goed dat zij geconfronteerd worden met onzekerheid en onduidelijkheid over hun toekomst. Het is heel begrijpelijk dat zij zich afvragen of zij nog in hun winkel kunnen werken, of zij nog werk zullen hebben en of dat onder dezelfde arbeidsvoorwaarden zal zijn. Ik kan me voorstellen dat zij ongerust zijn en dat zij duidelijkheid en antwoorden willen op hun vragen.

Daarom vraagt CD&V om een sociaal bemiddelaar aan te stellen. Dit vinden wij cruciaal zodat er duidelijkheid en zekerheid komt voor het personeel. De chaos mag niet groter worden en we moeten de mensen perspectief bieden. Zij moeten weten wat zij kunnen verwachten in de komende weken, maanden en jaren. Het is van belang dat het sociaal overleg zo snel mogelijk op gang komt.

Dinsdag is er een ondernemingsraad bij Delhaize. We verwachten antwoorden op de vragen die leven bij het personeel. Als er geen antwoorden komen, moeten we een sociaal bemiddelaar aanstellen om verdere chaos te vermijden. Er wordt gezegd dat de medewerkers onder dezelfde voorwaarden zullen kunnen blijven werken gelet op cao 32bis, maar we willen graag weten of dit ook werkelijk zo is en of zij in de toekomst gegarandeerd zeker zijn van dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden.

Verontwaardiging is goed, actie is beter. Daarom vragen wij de minister om perspectief te bieden aan de meer dan 9.000 personeelsleden op behoud van hun werk, loon en arbeidsvoorwaarden en erover te waken dat de cao 32bis niet alleen voor morgen of overmorgen geldig is, maar ook voor de lange termijn. We hopen dat de minister de situatie nauwgezet en van heel nabij zal blijven volgen en contact zal houden met de directie en de personeelsleden.

Het is essentieel dat de werknemers perspectief krijgen en weten waar ze aan toe zijn. We zullen dit dossier samen met de minister nauwgezet opvolgen. De betrokken werknemers verdienen perspectief en daarom moeten we er alles aan doen om hen te helpen.

De Minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne (PS), komt tegemoet aan mijn verzoek en is bereid om een sociaal bemiddelaar aan te stellen bij Delhaize. Hij betuigde in de Kamer ook zijn steun aan de werknemers. Hij beloofde te blijven strijden voor sociale rechtvaardigheid en bescherming van werknemers op de arbeidsmarkt.

Lees hier mijn tussenkomst en het antwoord van de minister (p. 14-16)

Lees hier het artikel dat hierover is verschenen in het Nieuwsblad.

Nieuws

Nahima op de klapstoel - uw welzijn

Voor u ga ik op de klapstoel zitten. Om het te hebben over 3 zaken die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen
Vandaag is het de beurt aan welzijn.

Nahima op de klapstoel - uw inkomen

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen. We trappen de spits af met uw inkomen.

Nahima op de klapstoel

Nahima WIE?
Nahima LANJRI!