Nieuws

Debat van Youth Unity Empowerment

Het sluitstuk van de politieke kookshow van Youth Unity Empowerment was een geanimeerd debat. De ingrediënten waren politieke kandidaten, drie kritische jongeren en thema’s als hoofddoekenverbod, Gaza en justitie.

Wakker op zondag

Hervorming verlofstels, hoger nettoloon, familiekrediet, sociaal energietarief,... cd&v zet in op werkbaar werk. En dat maakte ik graag duidelijk tijdens een debat op atv Antwerpse Televisie vandaag.

Iedere personeels-afgevaardigde beschermd tegen ontslag

In mei 2024 vinden opnieuw sociale verkiezingen plaats. Maar een personeelsafgevaardigde ouder dan 65 jaar is volgens de wet momenteel niet beschermd tegen ontslag. Samen met federaal parlementslid Nathalie Muylle zet ik deze tekortkoming recht in de wetgeving.

Overheid pakt lager tarief voor gas en elektriciteit af van 400.000 gezinnen, dit kan niet!

Vanaf zaterdag 1 juli verliezen ongeveer 400.000  gezinnen hun recht op het uitgebreid sociaal tarief voor stroom en gas. Zij zullen voortaan het duurdere commerciële tarief moeten betalen. Dit kan leiden tot financiële problemen voor mensen met een laag inkomen. Samen met Leen Dierick pleit ik al maanden voor een hervorming. Ons voorstel ligt gewoon klaar.

IC zet zich in voor maatschappelijke participatie en sociale integratie, ik ook

Het Internationaal Comité (IC) is een federatie van ongeveer 350 verenigingen in Vlaanderen en Brussel met verschillende culturele achtergronden en doelstellingen. Het IC werkt aan maatschappelijke participatie en sociale integratie, met name op het gebied van participatie, cultuur, onderwijs, tewerkstelling, zorg en welzijn.

Hervorm het SWT-stelsel, stop misbruik eindeloopbaanregelingen

Het SWT-systeem moet gebruikt worden waarvoor het bedoeld is: als een vangnet voor oudere werknemers die onvrijwillig hun job verliezen. Maar helaas wordt het systeem nog steeds misbruikt door werkgevers die oudere werknemers dwingen met pensioen te gaan en het SWT te gebruiken als vervroegd pensioen. Dit is niet alleen onaanvaardbaar, maar het schaadt ook onze sociale zekerheid. In de Kamer maakte ik duidelijk dat de SWT niet mag worden gebruikt als ontslagregeling op de kap van de belastingbetaler.

Wist je dat... de minimumpensioenen en uitkeringen vanaf 1 juli stijgen?

De sociale partners hebben een akkoord bereikt over de verdeling van de welvaartsenveloppe. Dit betekent dat de minimumpensioenen, ziekte-, werkloosheids- en invaliditeitsuitkeringen vanaf juli 2021 zullen stijgen. In totaal wordt er 700 miljoen euro extra hiervoor uitgetrokken. Maar wat betekent dit akkoord in de praktijk? Over welke verhogingen gaat het? Hieronder wordt de verdeling van de welvaarstenveloppe in detail besproken.