Nieuws

Podcast Doorbraak: 'De weg naar een inclusieve samenleving mag geen dode letter blijven'

Onlangs keurden we in de Kamer en de Senaat een voorstel goed dat de rechten van personen met een handicap ook grondwettelijk verankerd. Naar aanleiding van dit nieuwe Grondwetsartikel ging ik samen met Senatrice Sabine de Bethune in gesprek met Doorbraak. We spraken over het belang van de verankering van de rechten van personen met een handicap in de Grondwet en de symbolische maar ook juridische waarde hiervan. 

COVID-coaches nu ook inzetbaar in scholen

31-03-2021 - Sinds 1 februari 2021 zet de stad COVID-coaches in om Antwerpenaren die besmet raken met het coronavirus, te informeren en te ondersteunen. In de zwaarder getroffen buurten, gaan de coaches langs of nemen ze telefonisch contact op met de inwoners die besmet zijn met het coronavirus. Ze geven dan meer informatie over de te volgen richtlijnen inzake isolatie en quarantaine en bieden ondersteuning indien nodig. Dit als aanvulling op de Vlaamse contactopsporing die werd opgezet. Sinds kort worden deze coaches ook ingezet in het onderwijs. Ik vroeg schepen Beels naar de rol van deze coaches in het onderwijs.

Eigen carrière plannen moet eenvoudiger kunnen

De werkende bevolking kan gebruik maken van een uitgebreid aanbod aan verlofstelstels en mogelijkheden voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet. Het zijn allemaal mogelijkheden om de balans tussen werk en privéleven te verbeteren. Wil je te weten komen van welke mogelijkheden je precies gebruik kan maken en wat de gevolgen hiervan zijn voor je pensioen? Dan moet je je eerst een weg zien te banen door een kluwen aan regelgeving. Daarom roep ik op om werk te maken van een geïntegreerd carrière planning systeem. Mensen krijgen zo een goed inzicht in hun loopbaankeuzes en de gevolgen hiervan.

Maak Europese kaart voor gehandicapten beter bekend bij de politie

14-03-2021 - Op mijn vraag , gaat Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden de politie sensibiliseren over de European Disability Card (EDC). Door deze Europese kaart kunnen personen met een beperking hun handicap eenvoudiger aantonen.

Rechten van personen met handicap nu verankerd in Grondwet

11-03-2021 - De Kamer van volksvertegenwoordigers keurde vandaag een voorstel goed dat de rechten van personen met een beperking grondwettelijk verankert. Zo krijgen zij het grondwettelijk recht op aangepaste maatregelen in culturele, maatschappelijke en professionele context. Onze Grondwet weerspiegelt wie wij zijn als samenleving. De inclusie van mensen met een beperking is bijzonder fundamenteel. Ook in ons land is moet hier nog sterk op ingezet worden. Dit nieuwe artikel in de Grondwet zorgt voor een betere bescherming van hun rechten en zet aan tot actie voor een meer inclusieve samenleving. Samen met Senatrice Sabine de Bethune nam ik het initiatief om deze rechten grondwettelijk te laten vastleggen.

Dramatische cijfers schooluitval worden eindelijk aangepakt

Meer dan één op vijf  jongeren in de stad Antwerpen verlaten de school zonder diploma. Dramatische cijfers die bovendien dubbel zo hoog liggen als in de rest van Vlaanderen (22% van de Antwerpse jongeren tegenover 11,5% in Vlaanderen). De stad wil deze hoge schooluitval nu aanpakken om meer jongeren een diploma laten behalen en hen de weg te wijzen naar een job of hoger onderwijs. Bevoegd schepen Jinnih Beels lanceerde zopas het domeinoverschreidende A’REA UP-plan dat uitgaat van de jongeren zelf. Ik ben hoopvol dat deze vernieuwde aanpak eindelijk de barslechte cijfers zal doen omkeren. Zelf ijver ik al jaren om de hoge schooluitval in de stad efficiënt te bestrijden.

Wie enkel Belg wil zijn, moet enkel Belg kunnen zijn

Belgen die nog een tweede nationaliteit hebben, uit hun land van herkomst, moeten in de toekomst afstand kunnen doen van die tweede nationaliteit als ze dit willen. Ik vind dat wie enkel Belg wil zijn, enkel Belg moet kunnen zijn. De Kamer keurde zopas mijn voorstel goed dat de regering oproept om werk te maken van diplomatiek overleg. Onze overheid moet in dialoog gaan met de betrokken buitenlandse overheden. Lees hier de meest gestelde vragen en antwoorden over mijn resolutie.

Ook dak- en thuislozen hebben recht op privacy

"De aanhouder wint," dat was de boodschap van Schepen Tom Meeuws toen ik nogmaals aandrong op een oplossing voor de problematiek rond privacy in de daklozenopvang. De stad maakt middelen vrij om meer privacy te verzekeren voor cliënten in de stedelijke opvang van dak -en thuislozen. Met deze middelen zullen scheidingswanden worden geplaatst in de grote slaapzalen van de opvanghuizen. Dit is iets wat ik al meermaals heb voorgesteld. Zo is het gebrek aan privacy in de stedelijke daklozenopvang voorgoed verleden tijd. 

Nog voor de zomer evaluatie van sociaal statuut onthaalouders

Onthaalouders hoeven niet lang te wachten op de herziening van hun sociaal statuut. Dat bevestigde minister Vandenbroucke toen ik hem hierover een vraag stelde in de commissie. Nog voor de zomer zal de herziening ervan en het daaropvolgende debat in de kamer worden afgerond. Het statuut van onthaalouders bevat de toegang tot werkloosheid, de regeling inzake ziekte, arbeidsongevallen, vakantiegeld en de opbouw van pensioenen. Door deze evaluatie komt er meer inzicht in zowel de knelpunten als de positieve aspecten van het statuut en kunnen de nodige verbeteringen worden aangebracht.