Ik ben tegen het afschrijven van ambtenaren die ziek zijn

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Het kan niet dat ambtenaren die langdurig ziek zijn, zomaar op pensioen gezet worden, en geen kans krijgen om na hun ziekte opnieuw aan de slag te gaan. Ze worden vaak op te jonge leeftijd afgeschreven. Dat verplichte ziektepensioen voor vastbenoemde ambtenaren moet dichter aanleunen bij het ziektepensioen voor werknemers uit de privésector en contractuele ambtenaren. Hierdoor hebben die vastbenoemde ambtenaren ook recht op een ziekte- of invaliditeitsuitkering en kansen op re-integratie. Voor de hervorming van dit ziektepensioen diende ik een resolutie in.

In België stuurt de overheid jaarlijks ongeveer 3000 vastbenoemde ambtenaren vroegtijdig op pensioen wegens ziekte. 2/3e daarvan is jonger dan 60 jaar, in uiterste gevallen gaat het om twintigers. De beslissing om zo’n ambtenaar op ziektepensioen te sturen is niet gebonden aan het aantal gewerkte jaren, noch aan leeftijd, en ze is onomkeerbaar. De betrokken ambtenaren ervaren vaak zwaar inkomensverlies, ze kunnen geen pensioen opbouwen en hebben geen kans op eventueel aangepast werk/opleiding.

Ik merk op dat de huidige regelgeving jaarlijks te veel ambtenaren afschrijft, terwijl veel van hen nog op een aangepaste manier kunnen blijven werken en bijdragen. De hervorming van het ziektepensioen naar het systeem van de sociale zekerheid van werknemers kan op vele problemen een antwoord bieden. Op die manier kunnen mensen op invaliditeit terugvallen en, indien mogelijk, met de nodige ondersteuning het werk opnieuw hervatten.

Lees hier mijn resolutie

Lees hier het artikel in Het Laatste Nieuws

Lees hier het persbericht

Luister hier naar mijn radiofragment

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!