Wie na de pensioenleeftijd nog wil voortwerken, moet dat zonder hindernissen kunnen

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Al wie de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt, moet uiteraard op pensioen kunnen gaan. Dat recht heb je en daar wil ik niets aan veranderen. In sommige gevallen kan je zelfs vervroegd op pensioen. Maar wie graag verder wil werken na de pensioenleeftijd, moet dat ook kunnen. Dat kan vandaag al zonder probleem als je zelfstandige bent. Maar wie werknemer of ambtenaar is en na zijn/haar 65ste aan de slag wil blijven, moet vandaag een aantal drempels overwinnen. En die drempels wil ik wegwerken.

Sommigen willen na hun 65ste nog gewoon blijven werken en bezitten vaardigheden en ervaring die jongere werknemers niet hebben. Zij kunnen zo een grote meerwaarde bieden binnen hun bedrijf en voor de maatschappij in het geheel. Door langer te blijven werken zorgen zij bovendien ook mee voor een oplossing voor het tekort aan arbeidskrachten waarmee onze arbeidsmarkt kampt. En tot slot: wie langer werkt draagt langer bij en krijgt dus een beter pensioen.

 

Ik heb twee voorstellen uitgewerkt, voor werknemers én ambtenaren om hen de mogelijkheid te bieden actief te blijven op de arbeidsmarkt na hun pensioen indien ze dat wensen.

 

Lees mijn tussenkomst in de commissie sociale zaken over werken na het pensioen.

Lees in de Gazet van Antwerpen  over mijn voorstel, ook artikels in De Morgen, Het Belang van Limburg, het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws.

Lees mijn wetsvoorstel voor werknemers.

Lees mijn voorstel van resolutie voor vastbenoemde ambtenaren.

Luister naar een fragment uit mijn interview op radio Business AM

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!