Eenvoudigere procedure voor aanvraag ouderschapsverlof is nodig

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Wernemers die ouderschapsverlof aanvragen moeten dit niet één maar twee keer doen. Eerst met een schriftelijke aanvraag bij de werkgever. Vervolgens moet je ook een aanvraag indienen bij de RVA waarin je expliciet aangeeft of je een onderbrekingsuitkering wil.  Tijdens de commissie Sociale zaken, Werk en Pensioenen pleitte ik bij minister  Pierre-Yves Dermagne voor een vereenvoudiging van de aanvraag van dit complex systeem.

De aanvraag bij de RVA kan enkel als je al toestemming hebt gekregen van de werkgever én ten laatste 2 maanden na de begindatum van je verlof.  Het lijkt mij handiger als de werknemer maar één aanvraag moet doen en dit bij de werkgever, die dan vervolgens de gevevens doorgeeft aan de RVA. Het lijkt me ook logisch dat de aanvrager dan automatisch een onderbrekingsuitkering krijgt, tenzij je expliciet vermeldt dat je deze niet wilt ontvangen. Ook pleit ik voor een meer redelijke regeling voor mensen die te laat zijn met hun aanvraag. Het is niet eerlijk dat als je een paar dagen te laat bent met je aanvraag, dit betekent dat je geen recht hebt op uitkeringen gedurende de hele verlofperiode.

Minister Dermagne erkent het probleem en geeft aan dat er momenteel gewerkt wordt aan een hervorming om de procedures sneller en eenvoudiger te maken. 

Lees hier op pag.13 mijn tussenkomst in de commissie.

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!