Nieuws

Het is onaanvaardbaar dat ambulanciers shiften van 48 uur moeten werken en onder druk gedeeltelijk als “vrijwilliger” vergoed…

Lees meer

Het personeelstekort in de zorg is momenteel nijpend. Dit was afgelopen jaren reeds zo, toen we samen tegen het coronavirus…

Lees meer

Onthaalouders die vanaf 1 januari 2023 met pensioen gaan, krijgen voortaan een beter pensioen. Onthaalouders die voor 2003 aan…

Lees meer

Vrijwillige hulpverleners-ambulanciers zullen binnenkort meer overhouden van de vrijwilligersvergoeding, doordat het plafond…

Lees meer

De uren die studenten hebben gewerkt in de zorg vanaf juli 2022 tellen niet mee in het maximumaantal uren studentenarbeid (475…

Lees meer

Ons land telt een half miljoen langdurig zieken, een half miljoen werknemers die al meer dan een jaar niet aan het werk zijn.

Lees meer

Wanneer een baby zeven dagen na de geboorte nog gehospitaliseerd is, moet de vader of mee-ouder extra geboorteverlof krijgen.

Lees meer

In de zomer van 2019 werd ik opnieuw verkozen om jullie te vertegenwoordigen in het federaal parlement. Maar op welke manier doe…

Lees meer

Wie minder dan 2.500 euro bruto per maand verdient, kan een jobbonus aanvragen die kan oplopen tot 600 euro per jaar. Wie werkt,…

Lees meer

Mensen die voor een ziek familielid of hulpbehoevende buurman  zorgen, moeten voortaan hun ‘mantelzorgverlof’ kunnen opnemen in…

Lees meer

Wanneer de benzineprijzen enorm toenemen, moeten we er  over waken dat werknemers daarvan niet de dupe worden. Dat geldt zeker…

Lees meer

Ambulanciers die shiften van 48 uur moeten werken en onder druk gedeeltelijk als "vrijwilliger" vergoed worden voor amper 40…

Lees meer