Nahima Lanjri

Federaal parlementslid, gemeenteraadslid Antwerpen

Geboortedatum: 17 februari 1968, Borgerhout

Burgerlijke staat: gehuwd met Guy Fransen en mama van dochter Noor (°27/06/2002)

Korte bio:

Nahima Lanjri (Borgerhout, 17 februari 1968) is federaal parlementslid voor cd&v en gemeenteraadslid in Antwerpen. Lanjri studeerde voor licentiaat vertaler Nederlands, Frans en Spaans aan de Katholieke Hogeschool voor Vertalers en Tolken (KVH) in Antwerpen. Na enkele jaren gewerkt te hebben als galerijhoudster en leerkracht Nederlands als tweede taal, zette ze in 1992 haar eerste stappen in de politiek als kabinetsmedewerkster van minister Wivina Demeester. Daar werkte ze rond kansarmoedebestrijding, minderhedenbeleid, financiën en begroting. In 1999 maakte ze de overstap naar het Verbond van Katholieke Werkgevers (VKW), vandaag ETION, waar ze aan de slag ging als stafmedewerkster onderwijs en werkgelegenheid. In 2001 werd ze verkozen tot ondervoorzitster van cd&v en adviseerde ze toenmalig cd&v-voorzitter Stefaan De Clerck.

In 1995 zette ze de stap naar de actieve politiek en werd ze verkozen als gemeenteraadslid in Antwerpen waar ze nog steeds zetelt. Tussen 2013 en 2018 zetelde ze als districtsraadslid in Borgerhout. Vanaf 2003 mag ze ook een nationaal mandaat bekleden als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Nahima Lanjri is sinds 2003 federaal volksvertegenwoordiger met uitzondering van de jaren 2007-2010 toen ze als senator aan de slag ging en ook het voorzitterschap van de commissie Sociale Zaken waarnam. Van 2014 tot 2019 was ze voorzitster van de commissie Naturalisaties in de Kamer. In het federaal parlement werkt Nahima Lanjri voornamelijk rond sociale zaken, werk, personen met een handicap, armoede en pensioenen. Ze was ook lang de migratiespecialist van cd&v.  Als actief parlementslid heeft ze intussen ook een aantal wetten op haar naam staan.

Opleiding

 • '74 - '80 : Stedelijke basisschool Florastraat Borgerhout
 • '80 - '86 : Sint-Agnesinstituut Borgerhout, diploma H.S.O. Secretariaat Talen
 • '86 - '90 : licentiaat vertaler Nederlands, Frans, Spaans KVH Antwerpen (Katholieke Hogeschool voor Vertalers en Tolken)

 

Werkervaring

 • '90 - '91 : galerijhoudster, Art Gallery Het Zwanepand
 • '91 - '92 : leerkracht Nederlands als 2e taal - CBW en Open School
 • '92 - '95 : stafmedewerkster kansarmoedebestrijding en minderhedenbeleid - kabinet Wivina Demeester
 • '95 - '99 : stafmedewerkster financiën en begroting voor de domeinen tewerkstelling, grootstedelijk beleid en gelijke kansen-beleid kabinet Wivina Demeester
 • '99 - '01 : stafmedewerkster onderwijs en werkgelegenheid VKW
 • '01 - '03 : adviseur CD&V-voorzitter Stefaan De Clerck

Mandaten

 • '95 - '13 : gemeenteraadslid Antwerpen
 • '95 - '13 : lid van de raad van beheer van de Vlaamse Vereniging voor Steden Gemeenten
 • '01 - '03 : ondervoorzitter van CVP - CD&V
 • '03 - '07 : lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • '07 - '10 : lid van de Senaat en voorzitter van de Commissie Sociale Zaken
 • '10 - '14 : lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • '13 - '18: districtsraadslid Borgerhout
 • '14 - '19 : lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voorzitter van de Commissie Naturalisaties
 • '19 - ... : lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • '19 - …: gemeenteraadslid Antwerpen

 

Engagementen

 

Weetjes:

 • Mijn persoonlijke call to action was Zwarte Zondag in 1991. We zijn toen met enkele jongeren, van zowel Vlaamse als Marokkaanse origine, in actie geschoten en hebben de organisatie VIP opgericht: Vereniging voor Integratie en Participatie. Wij hebben de nood aan integratie en participatie op de politieke agenda gekregen en waren de eersten die Nederlandse taallessen aanboden aan nieuwkomers.
 • Vrijdagavonden staan met stip in de agenda genoteerd als quality time met mijn gezin en vrienden.
 • Op 12 december 2011 werd ik verkozen als laureate Vredesvrouw 2011.
 • Sinds 25 mei 2019 ben ik Officier in de Leopoldsorde.
 • In 2006 werd ik 3de bij de prominenten bij het Groot Dictee der Nederlandse Taal. 

Nieuws

Nahima op de klapstoel

Voor u ga ik op de klapstoel zitten. Om het te hebben over 3 zaken die echt belangrijk zijn: Uw werk, Uw welzijn en Uw inkomen.

Het Laatste Nieuws gaf me een uitstekend rapport als parlementslid.

De krant looft me als een 'probleemoplosser.'

D-day

Vandaag 80 jaar geleden landden de geallieerde troepen op de stranden in Normandië. Tienduizenden jonge mannen kwamen Europa bevrijden van het nazi-regime. Eeuwige dank voor die interventie op D-day.

De ploeg van CD&V

Een sterke ploeg. Een stevig verkiezingsprogramma.
Ik hoop op het scoren van een hattrick: Vlaams, federaal en Europees!

Te gast bij Maghreb-TV

Ik was te gast bij Maghreb-TV, waar ik mijn programma en realisaties kon toelichten, zoals hogere uitkeringen en pensioenen, rouwverlof, mantelzorgverlof en gelijke kansen voor iedereen. Over thema’s die er echt toe doen: Uw Werk, Uw Welzijn, Uw Inkomen.
Ik doe dat met een recept waarin ik geloof: goed naar U luisteren, hard werken, en vooral doen. Zoals U van mij verwacht.

Debat van Youth Unity Empowerment

Het sluitstuk van de politieke kookshow van Youth Unity Empowerment was een geanimeerd debat. De ingrediënten waren politieke kandidaten, drie kritische jongeren en thema’s als hoofddoekenverbod, Gaza en justitie.

Een goed pensioen voor iedereen

Ik blijf mij inzetten voor een goed en fair pensioen voor iedereen. Ook vrouwen die jarenlang gezorgd hebben voor hun gezin, mogen niet afhankelijk zijn van hun partner. Dat is niet eerlijk. Iedereen moet een aanvullend pensioen kunnen krijgen. Op 9 juni vindt u mij terug op de 1ste opvolgersplaats voor de Kamer van de cd&v-lijst.

De laatste sprint

We zijn in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen van komende zondag. Ik hoop vurig jullie opnieuw te mogen vertegenwoordigen.

Mijn recept: goed naar jullie luisteren, hard werken en vooral doen wat nodig is. Zoals jullie van mij verwachten.

Mijn maand mei in beeld

Ook deze maand stond in het teken van interessante ontmoetingen en boeiende gesprekken.

Een overzicht.