Nieuws

Wist je dat...een schrikkeljaar weleens extra loon kan opleveren?

2024 is een schrikkeljaar, met dus in februari 29 in plaats van 28 dagen. We moeten dus ook een dag langer werken. “Krijg ik dan ook extra loon?”, vraag je je af.

Wist je dat... de federale overheid extra maatregelen neemt om jongeren financieel te ondersteunen?

Vertrek Antwerps schepen Tom Meeuws

Tijdens de commissiezitting van vorige week uitte ik mijn waardering en appreciatie al voor het beleidswerk van schepen Tom Meeuws. Ik herhaalde dat op de gemeenteraad gisterenavond. Want met Tom Meeuws verliest Antwerpen een zeer goed, sociaal politicus.

#teamNahima: Helpt u me opnieuw parlementslid te worden?

2024 wordt een boeiend jaar voor de politiek, met zowel nationale als lokale verkiezingen. Voor de verkiezingen van 9 juni, sta ik als 1e opvolger voor de Kamer op de cd&v-lijst. Een positie die me een mooie kans geeft om opnieuw in het federale parlement te komen, waarin ik de voorbije twintig jaar aardig wat kon realiseren.

VillaMax zorgt ook voor de mantelzorger

Tijdens de krokusvakantie ging ik langs bij VillaMax. De vzw biedt al enkele jaren vakanties aan voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Tijdens die vakanties is niet alleen het kind omringt met de nodige zorg, maar ook de ouders, broers of zussen worden flink in de watten gelegd.

Wist je dat...er sinds februari een premie is voor werken aan gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw?

Wil je als verhuurder aan een woonmaatschappij het dak of een gascondensatieketel vervangen? Dan kan je vanaf 1 februari 2024 beroep doen op een aanvullende premie. Ook eigenaar-bewoners die behoren tot de laagste en middelste inkomenscategorie kunnen voor gemeenschappelijke delen of bepaalde collectieve installaties van een appartementsgebouw een aanvullende premie aanvragen. 

Gezocht huisartsen

Ongeveer 3 op 4 Vlaamse gemeenten is huisartsarm, wat wilt zeggen dat zij kampen met een tekort aan huisartsen. Ongeveer 6 op 10 praktijken heeft een vorm van patiëntenstop. De gevolgen voor patiënten laten zich elke dag voelen: lang wachten op een afspraak, patiëntenstops, geen huisarts meer in de gemeente, wachtposten die op een verre afstand liggen.

Sociaal energietarief mag niet afhangen van statuten

Alles of niets. Dat is vandaag het probleem met het sociaal energietarief. Als je werkt aan een laag loon, dan heb je in principe geen recht op een sociaal tarief om je energiefacturen te betalen. Je mankeert immers het bijhorende statuut. Zo kan een leefloner met hetzelfde inkomen wel beroep doen op dat sociaal tarief. Daarom pleitte ik eind januari 2024 in de commissie Energie voor een rechtzetting hiervan.

Regering volgt mijn voorstel om verplicht medisch pensioen voor ambtenaren af te schaffen

De federale regering gaat langdurig zieke ambtenaren niet langer op verplicht medisch pensioen sturen. Hiermee volgt ze mijn resolutie voor de hervorming van dit ziektepensioen. Ik gaf aan dat het niet kan dat ambtenaren die langdurig ziek zijn, zomaar op pensioen gezet worden, en geen kans krijgen om na hun ziekte opnieuw aan de slag te gaan. Ze worden vaak op te jonge leeftijd afgeschreven. Dat verplichte ziektepensioen voor vastbenoemde ambtenaren moet dichter aanleunen bij het ziektepensioen voor werknemers uit de privésector en contractuele ambtenaren. Hierdoor hebben die vastbenoemde ambtenaren ook recht op een ziekte- of invaliditeitsuitkering en kansen op re-integratie. 

Nultolerantie voor geweld tegen hulpverleners

Met cd&v Antwerpen gaan we voor een nultolerantie voor geweld tegen veiligheidsberoepen. Tijdens oudejaarsnacht in Antwerpen is nog maar eens gebleken dat we dit hoog op de politieke agenda moeten zetten. Toen werd onder meer een MUG onderweg naar een interventie bestookt door een groepje heethoofden. Mensen die instaan voor onze veiligheid, verdienen ons allergrootste respect.