Nieuws

Wist je dat... je sinds kort recht hebt op 5 dagen zorgverlof?

Wist je dat je sinds kort recht hebt op 5 dagen zorgverlof?  Niet alleen als werknemer, ook als ambtenaar. Die dagen worden wel in mindering gebracht van je 10 dagen verlof om dwingende redenen en zijn normaal gezien niet vergoed. Dat het geeft je wel ruimte om thuis te zijn als het nodig is. Een ziek kind, een ongeval of waterschade aan je huis, dan kan het werk wel even wachten. 

Krachtige veroordeling burgergeweld vanuit stadsbestuur blijft uit

Op de gemeenteraad probeerde ik samen met onze cd&v-fractie een evenwichtige motie neer te leggen rond het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. De meerderheid gaf echter geen krimp in het eigen grote gelijk. Jammer dat de veroordeling van dit geweld niet samen en krachtiger kon zijn.

Rosette en Bruno de pleegouders der pleegouders

Je thuis delen, verrijkt je leven. Rosette Liekens en haar man Bruno Demey belichamen het motto van Pleegzorg Vlaanderen. Zij vangen al 44 jaar pleegkinderen op en verwelkomden 65 kinderen in hun warm nest voor een korte of langere periode. Ik ging met hen in dialoog over hun bezorgdheden als ervaren pleegouders.

Wetsvoorstel verbod op handel bij schending mensenrechten

In elk conflict moeten we heel duidelijk aan de kant van het internationaal recht en de mensenrechten staan. Daarom steun ik het wetsvoorstel van cd&v-Kamerlid Els Van Hoof.

Iedere personeels-afgevaardigde beschermd tegen ontslag

In mei 2024 vinden opnieuw sociale verkiezingen plaats. Maar een personeelsafgevaardigde ouder dan 65 jaar is volgens de wet momenteel niet beschermd tegen ontslag. Samen met federaal parlementslid Nathalie Muylle zet ik deze tekortkoming recht in de wetgeving.

RESPECT werkt

Respect. Het zijn maar zeven letters maar het is een taal op zich. Op de bus en op school, in sociale media en ja, ook in de politiek. We staan voor enorme uitdagingen in ons land. Maar alleen met respect kunnen we die uitdagingen aan. Is dat een ouderwets woord? Kan best zijn, maar het is hoog tijd dat we er terug werk van maken. Want respect werkt.

De Visie: uitbreiding sociaal energietarief nog niet voor morgen

De Visie bracht een artikel rond de nood aan een uitbreiding van het sociaal energietarief. De voorbije zomer moesten bijna een half miljoen gezinnen opnieuw op zoek naar een energieleverancier. In juli verloren zij immers hun recht op het uitgebreid sociaal energietarief.

Wist je dat... jongeren uit kwetsbare gezinnen geen remgeld meer betalen?

Ben je jonger dat 25 jaar en kom je uit een gezin met verhoogde tegemoetkoming? Dan kan je gratis terecht bij de dokter of een specialist. Zo hoeven kwetsbare gezinnen niet te besparen op gezondheidszorg. En het globaal medisch dossier, dat geldt als voorwaarde, staat garant voor een betere opvolging bij de huisarts. De maatregel geldt sinds 1 oktober 2023 en zorgt voor een vlotte toegang tot gezondheidszorg voor iedereen. 

Als Vredesvrouw vraag ik een staakt-het-vuren

De recente gebeurtenissen in Israël en de Palestijnse gebieden hebben de wereld geschokt. Terecht. De gruweldaden van Hamas en van de Israëlische overheid zijn onbetwistbaar oorlogsmisdaden die wereldwijd veroordeeld moeten worden.Samen met tientallen andere Vredesvrouwen riep ik in een open brief eind oktober op tot een staakt-het-vuren.

Geen hindernisparcours als je wil werken of vrijetijd beleeft met een beperking

Elke weekdag de trein opstappen richting je werk of samen met vrienden naar de bioscoop gaan in het weekend. Het lijkt vanzelfsprekend maar dat is het niet voor iedereen. Mensen met een beperking ondervinden letterlijk en figuurlijk drempels of discriminatie in hun zoektocht naar werk en vrijetijdsbeleving.