Nieuws

Ik pleit voor een inclusievere arbeidsmarkt

Een inclusievere arbeidsmarkt met een volwaardige plaats voor wie een handicap heeft. Dat is het doel van de resolutie ik enkele maanden geleden indiende in de Kamer. Tijdens een gesprek met Herman Janssens van vzw Kando bleek de nood nog steeds hoog. Als overheid hebben we hierin een voorbeeldrol.
Vandaag zijn er slechts 1,09% medewerkers met een beperking binnen de federale overheid aan de slag.
Dit moet beter want een job biedt je ook de kans op zelfplooiing, sociale contacten en deelname aan de samenleving.

Onze madammen van CD&V

Ervaring gaat hand in hand met jong geweld om er vollenbak in te vliegen.

We geloven in elkaar en in ons doel!

Verplicht ziektepensioen afgeschaft!

Blijven vechten tegen onrecht loont. Vorig jaar kaartte ik in het parlement aan dat ambtenaren verplicht met pensioen gestuurd worden als ze lang ziek zijn. Soms zijn ze amper 30.
Ik diende ook een resolutie in om het verplichte ziektepensioen af te schaffen. Vandaag stemmen we in de Kamer een wet die komaf maakt met het definitief ziektepensioen. Dat is goed. Want het kan niet dat ambtenaren die langdurig ziek zijn, zomaar op pensioen gestuurd worden, en geen kans krijgen om na hun ziekte opnieuw aan de slag te gaan.

 

Wakker op zondag

Hervorming verlofstels, hoger nettoloon, familiekrediet, sociaal energietarief,... cd&v zet in op werkbaar werk. En dat maakte ik graag duidelijk tijdens een debat op atv Antwerpse Televisie vandaag.

Mijn maand april in beeld

Een overzicht van de vele hoogtepunten en meest boeiende momenten van afgelopen maand.

Onveiligheidsgevoel in Antwerpse parken kan niet door de beugel

Op de gemeenteraad gisterenavond benadrukte ik het belang van veiligheid in onze stadsparken. Ik maakte dit statement samen met districtraadsleden Vincent Gysels en Annelies Toelen.

EDC gestemd in Europees Parlement

De European Disability Card is gisteren gestemd in het Europese parlement. Binnen de Kamer heb ik deze EDC-kaart en vooral de mensen erachter, steeds gesteund. Dankzij de twee resoluties die ik indiende ervaren mensen met een beperking minder drempels op het werk en in hun vrije tijd. Want iedereen heeft recht op werkbaar werk en een vrijetijdsbeleving op maat.

Verkiezingscongres: de eindsprint naar 9 juni is ingezet!

Zo'n vijftig dagen voor de verkiezingen staat er steevast het verkiezingscongres op het programma. Het moment waarop de leden van de partij hun goedkeuring uitspreken over het kiesprogramma. Kies voor wat écht telt: uw welzijn, uw geld en uw veiligheid. Kies zekerheid!

Mijn bewondering voor het CAW

Mijn bewondering voor het Antwerpse CAW-team! Het is een prachtige organisatie die gezinnen, die het erg moeilijk hebben, een veilig onderkomen biedt. Ze helpen mensen in een kwetsbare situatie zoals bij persoonlijke problemen, wanneer je je mentaal onwel voelt of je hebt problemen thuis, dan kan je er steeds terecht voor ondersteuning op maat. Je vindt CAW’s in heel Vlaanderen en Brussel en waarschijnlijk ook bij jou in de buurt. Het echte veldwerk, daar is moed voor nodig.

Automatische financiële ondersteuning als je je partner verliest

Wie jonger is dan 50 en zijn of haar partner verliest, zal binnenkort automatisch financieel ondersteund worden. Een vraag die ik vorig jaar al stelde aan minister Lalieux! De ombudsman maakte intussen dezelfde bedenking waarop de minister eindelijk overging tot actie.