Nieuws

België heeft moeite om 80% van de mogelijk actieve bevolking ook aan het werk te krijgen. Dat is een streefdoel. Het halen van…

Lees meer

Personen met een overlevingspensioen en jonger dan 65 jaar mogen momenteel niet veel bijverdienen, want dan vermindert…

Lees meer

Een werkloosheidsuitkering kan van belang zijn voor het OCMW bij het begeleiden en ondersteunen van cliënten die financiële…

Lees meer

Met een parlementaire vraag bevroeg ik de minister van werk Pierre-Yves Dermagne opnieuw over de gelijkstelling van tijdelijke…

Lees meer

Opzegtermijnen voor werknemers in België worden binnenkort gelijkgetrokken dankzij een nieuw wetsvoorstel van mijn collega…

Lees meer

Recentelijk heeft Delhaize aangekondigd dat zij van plan zijn om de 128 winkels die ze momenteel in eigen beheer hebben, over te…

Lees meer

Het SWT-systeem moet gebruikt worden waarvoor het bedoeld is: als een vangnet voor oudere werknemers die onvrijwillig hun job…

Lees meer

Als huishoudhulp kan het lastig zijn om je werk te doen, vooral als je moet werken in koude huizen tijdens de wintermaanden. Dit…

Lees meer

De regering besliste om het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking in te perken. De beslissing werd genomen om te besparen op…

Lees meer

In 2020 en 2021 werd de tijdelijke werkloosheid door corona gelijkgesteld voor de opbouw van vakantierechten en vakantiegeld.

Lees meer

Op 30 oktober 2022 is een nieuwe wet ingevoerd, die het ziektebriefje voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid afschaft. Deze…

Lees meer

Begin dit jaar werd het faillissement van Makro Cash & Carry Belgium uitgesproken door de Antwerpse ondermingsrechtbank. 1400…

Lees meer